Region Blekinge

Turisternas besöksvanor kartlagda - många vill återvända till Blekinge

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2017 13:48 CEST

Attractive Hardwoods är ett internationellt projekt med deltagare från Sverige, Polen och Litauen. Svenska deltagare är Skogsvårdsstyrelsen, Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge. Foto: Joakim Larnö.

Under sommaren har Region Blekinge och det internationella skogsturismprojektet Attractive Hardwoods kartlagt besökarnas erfarenheter av Blekinge. Undersökningen visar att många vill återvända till Blekinge under lågsäsong och hela 96 procent av de tillfrågade kan tänka sig rekommendera andra att besöka Blekinge.

Undersökningen har utförts av undersökningsföretaget Markör AB på uppdrag av det internationella projektet Attractive Hardwoods, ett projekt som syftar till att stärka lövskogsturismens möjligheter kring Östersjön. Projektet har partners i Sverige, Polen och Litauen. Totalt 471 besökare intervjuats på svenska, engelska, tyska och polska. Under året kommer liknande marknadsundersökningar att genomföras i Polen och Litauen.

- Vi har valt att fokusera på människor som lämnar Blekinge. Turister som redan tillbringat en eller flera dagar i länet och hunnit bilda sig en uppfattning om regionens utbud, berättar projektledaren Niklas Kämpargård på Region Blekinge.

Glädjande nog har hela 73 procent av de tillfrågade besökt länets lövskogar, 26 procent har cyklat och 21 procent har paddlat kajak eller kanot eller fiskat i Blekinges fiskevatten (flera svar var möjliga).

- Undersökningen visar att lövsskogsturismen – och Blekinges unika natur och kultur – har en stor potential i Östersjöregionen. Här finns bra underlag, med siffror som uppmuntrar länets turistentreprenörer att våga satsa och investera i uthyrningscyklar, guideverksamhet och fler och spännande övernattningsmöjligheter, berättar Niklas Kämpargård.

Trots att Blekinge är en klassisk sommardestination kan hela 67 procent av besökarna tänka sig att återvända till Blekinge i lågsäsong. Av dessa vill 78 procent uppleva naturen, 17 procent kulturen och 5 procent kan tänka sig att återvända för att ta del av länets shoppingmöjligheter.

Allra högst i kurs står Karlskrona med Marinmuseum, skärgårdsturerna (även i Ronneby och Karlshamn) och länets övriga museer tätt följd av städerna Karlshamn och Ronneby. Totalt uppger 96 procent att de kan tänka sig att rekommendera andra att åka till Blekinge.

- Det är mycket glädjande siffror som visar att turismen och besöksnäringen i Blekinge har alla möjligheter att växa. Blekinge är just nu inne i en mycket spännande expansionsfas där turismen är en viktig parameter som gör länet attraktionskraftigt. Just nu behöver vi ett stort utbud av turistentreprenörer, som med gemensamma projekt kan erbjuda spännande aktiviteter såväl i naturen som i den urbana miljön, säger Leif Wictorén, länsturismchef vid Region Blekinge.

För kommentarer eller undersökningsutdrag ur marknadsundersökningens Reasons to Go kontakta: Niklas Kämpargård, projektledare, Region Blekinge,
0708-65 81 81, niklas.kampargard@regionblekinge.se

Leif Wictorén, länsturismchef, Region Blekinge
0703-88 77 77, leif.wictoren@regionblekinge.se

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455–30 50 43,

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument