Västerås stift

Unikt möte mellan biskopar i Västerås domkyrka

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2018 13:40 CET

På tisdag möter Västerås stift biskop Mikael Mogren kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift för ett samtal om tro, religion och hur två kyrkotraditioner kan arbeta tillsammans för den värld vi lever i idag. 

– Samexistens är vägen framåt i vår värld. Jag menar att vi har mycket att lära av varandra. Det börjar med att lyssna och samtala, säger biskop Mikael Mogren om det unika mötet.

Mikael Mogren och Anders Arborelius kommer att mötas i Västerås domkyrka kl.18 på tisdagskvällen under rubriken "Kyrkans enhet". Samtalet kommer att kretsa kring kristen tro, dess rika källor och relationen till Gud.

– Vi har mycket gemensamt i vår kristna tro. Närmandet mellan våra kyrkor blev tydligt under reformationsåret när påven kom till Lund, säger biskop Mikael Mogren.

Om samtalet
Rubrik
: Kyrkans enhet
Tid: 20/2 kl 18.00
Plats: Västerås domkyrka

Västerås stift sträcker sig från Mälaren i söder upp mot nordväst till den norska gränsen och är Svenska kyrkans regionala nivå i Västmanlands, Dalarnas och norra Örebro län. Stiftet, som till ytan är det tredje största i landet, rymmer 76 församlingar och över 200 kyrkobyggnader, kapell och bönehus. Stiftet leds av biskop Mikael Mogren tillsammans med stiftsstyrelsen och har till uppgift att stötta de lokala församlingarna i den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, undervisa, utöva mission och diakoni, kyrkans sociala arbete.