Susano AB

Uppseendeväckande positiva omdömen efter tvångsutredning.

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 14:55 CEST

Under tre månader i vår har 129 som varit försäkringsmedicnisk utredning på Susano erbjudits att svara på en bemötandeenkät direkt efter läkarbesöket vid försäkringsmedicinsk utredning. Totalt 81 personer svarade på alla frågor i enkäten.

Mycket positiva omdömen om läkare!

Resultatet av den pilotstudien som genomfördes var väldigt positiva gentemot de utredande läkarna. Alla 81 tyckte att det stämde helt eller ganska bra att man respekterades, lyssnades på, att läkaren var engagerad och visade sig kunnig/kompetent. 93% tyckte att det stämde helt eller ganska bra att läkaren gav relevant och tillräcklig info om utredningen. Sammantaget verkligen ett anmärkningsvärt bra resultat.

Resultaten presenterades vid den senaste EUMASS konferensen i juni 2016 i Ljubliana som pilotstudie på en poster om etisk förhållningssätt och bemötande som sammanställts av Pål Lindström, rehabläkare på Susano Kliniken och i samarbete med framträdande forskare inom området: Jason W. Busse, DC, PhD McMaster University, Hamilton, Canada och Emilie Friberg PhD Karolinska Institutet Stockholm.

Pål Lindström medicinskt ansvarig på Susano och själv läkare säger: " Det är väldigt viktigt att de som kommer på den här typen av utredningar känner sig trygga i att få ett korrekt bemötande. Som det är nu är många mycket oroliga vad som kommer att vänta dem, och är ganska uppjagade vid första besöket. Med tanke på tidigare publiceringar om t ex hemliga vårdprojekt vars syfte är att avslöja simulanter behöver det bli allmänt känt att man blir vettigt bemött, så slipper de som kallas att vara oroliga i onödan.

Eva Norling verksamhetsansvarig på Susano säger: " För alla som jobbar på Susano, är det väldigt viktigt med bemötandet. Som patient är man i underläge, och som enkäten även visar, så har en sådan här utredning en väldigt stor ekonomisk påverkan på personens liv vilket gör att man är ännu mer utsatt. Det är ett väldigt erkännande för vårt arbete med etiska riktlinjer att alla som svarade på enkäten var positiva till läkarbemötandet."

2016-06-09 The need for ethical guidance in the conduct and reporting of independent medical evaluations, 21st EUMASS Congress June 9th 2016 in Ljubljana , Pål Lindström, MD; Jason W. Busse, DC, PhD, Emilie Friberg PhD

Några av de viktigaste frågorna i enkäten: Läs alla svaren här!

Hur stämmer följande påståenden med hur Du upplevt mötet med den läkare som ansvarar för Din utredning?
Stämmer heltStämmer ganska braStämmer ganska dåligtStämmer inte alls

Respekterat mig84%16%0%0%
Lyssnat på mig78%22%0%0%
Engagerat sig i mitt fall82%18%0%0%
Visat sig kunnig/kompetent85%15%0%0%
Läkaren gav relvevant och tillräcklig info om utredningen.67%26%1%6%
Det är viktigt att susano följer etiska riktlinjer för den här typen av utredningar ”83%13%0%4%
Resultatet av utredning är viktig för min ekonomi.58%32%1%9%
Pratat så att jag inte förstått5%10%1%83%
Tvivlat på mina besvär6%8%4%82%
Varit stressad/ inte tagit sig tid6%6%3%85%
Inte gett svar på frågor4%12%1%83%

Susano AB är rehabiliteringsklinik och företagshälsovård och specialiserad på oberoende medicinska utredningar som t ex försäkringsmedicinska utredningar som nämns här. Företaget är ledande inom detta område i Sverige och genomför sedan mer än 10 år tillbaka utredningar vid våra enheter i Malmö, Lund, Helsingborg Kristianstad, Göteborg och Stockholm. Företaget har i dag ca 40 medarbetare varav 20 fast anställda och är kvalitetscertifierad enligt ISO certifiering av extern revision.