NS Sensus

Vård Sverige(alla landsting/regioner) är uppenbart ett hot emot svenska folkets liv, hälsa och framtida livskvalitet

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2018 09:11 CEST

Öppet brev har skickats till statsminister Stefan Löfvén och minister Annika Strandhäll, därtill får Sveriges riksdag och alla landsting/regioner kopia på detta Öppet Brev.

I denna skrivelse/Öppet Brev redogörs för hur utan personligt ansvar Vård Sverige/skolmedicinen utgör ett hot emot svenska folkets liv, hälsa och framtida livskvalitet och därtill påvisas och bevisas att Maktutövningen inte sker under lagarna(grundlagsbrott generellt och systematiskt).

I skrivelsen kan Du bl.a. läsa om, citat;

För det första

Bevisat är att Vård Sverige(alla landsting/regioner) utan personligt ansvar gör svenska folket sjukare och sjukare genom så kallade mediciner och därtill pågår ett folkmord av svenska medborgare, särskilt då de äldre(sjuka och svaga).

Bevis finns således för att Sverige inte är en humanitär stormakt och bevis finns således för att Sverige inte har en Vård i världsklass.

Slut citat.

Läs mera

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2018/08/31/2018-08-30-oppet-brev-till-statsminister-stefan-lofven-och-minister-annika-strandhall-om-vard-sverigealla-landsting-och-regioner-en-diktatur-och-forbjuden-eu-olaglig-kartell/ 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/