IrakSolidaritet

Vädjan om hjälp till Kvinno-och barnsjukhuset i Falluja

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2017 19:59 CET

Bästa Isabella Lövin!
IrakSolidaritet skrev till dig när du nyligen kommit hem från Irak och Falluja i mars i år.
I Falluja besökte du ett sjukhus och reagerade starkt på den stora förstörelsen.

Vi har en vädjan till dig som minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Sverige har en strategi för utvecklingssamarbete med Irak 2017-2021 och vi utgår från att sjukvården kan vara ett angeläget mål för denna utvecklingsplanering.

Dr Samira Alani blev 2007 ansvarig för den avdelning på allmänna sjukhuset i Falluja där nyfödda med genetiska skador föddes. I mars 2013 invigdes Fallujah Maternity and Children’s Hospital, en gåva från Japans folk. Dr Samira blev ansvarig för de nyfödda med missbildningar där.
Hon flydde 2015 undan IS , regeringens och USA-koalitionens bomber, men är tillbaka på sjukhuset sedan 9 månader.

Jag skrev i mitt förra brev att nio månader efter USA:s två stora angrepp på Falluja föddes allt fler barn med svåra missbildningar som läkarna inte sett tidigare. Jag nämnde även den forskning som skett om sambanden mellan de vapen USA använt och de missbildningar barnen uppvisar.

Sjukhusets utrustning har stulits och plundrats och dr Samira och övrig personal arbetar under stora svårigheter. De får inte mycket hjälp.
Samtidigt föds många nya barn med missbildningar. Några dör efter några timmar, men de som överlever är i akut behov av hjälp. Många av dessa barn har hjärtsjukdomar. Dessa nyfödda måste sändas till Ramadi eller Bagdad och riskerar att fastna i checkpoints och dö på vägen. Sjukhuset saknar nödvändig utrustning.

På frivillig väg har dr Samiras avdelning fått ett mikroskåp, men efterlyser mer hjälp från världssamfundet.
IrakSolidaritet vädjar nu till dig och regeringen att hjälpa dr Samiras avdelning med något av den utrustning de behöver.

Avdelningen prioriterar följande:
We hope that companies, institutions and charitable and humanitarian organizations will follow Novalac to supply Fallujah with the necessary equipments and facilities to provide diagnostic services for newborns & children with genetic diseases and congenital malformations that have increased in incidence in the city after 2004.

Below are the very important devices for diagnosing the above diseases, which in many cases will save the life of the child or protect him from the complications that occur as result of delayed diagnosis:

1.Echo cardiography (PHILIPS portable CX 50) or ( Vivid E9 hospital type).
2. Karyotic system ( AXIO-IMAGER) , Zeiss company
( chromosomal machine and genetic testing )
3. Newborn screening system (Perkin Elmer )

4.Cobas 411 laboratory equipment for blood analysis
5. Digital centrifuge

Vid behov kan jag skicka en sammanställning på den forskning som gjorts om missbildningar hos nyfödda i Irak och nödvändiga kontakter..


11 november 2017
Vänligen

Sigyn Meder, ordförande föreningen IrakSolidaritet

Tidigare öppet brev till Isabella Lövin
Sveriges vice statsminister och och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat


Kontakt: info@iraksolidaritet.se