RoS Horsegear AB

Varumärkesskydd en viktig del i framgångssagan

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2013 00:39 CEST

Genom att ta hjälp av Fenix Legal och Petter Rindforth har Rebel´s of Sweden lyckats säkra det som för många är en bortglömt tillgång.

- En internationell term är intellectual Properties/IP - ett bra namn på en värdefull tillgång, säger bolagets VD Tommy Anzelius.

Genom ett långsiktigt samarbete har de nu lyckats säkra flera varumärken som därmed kan användas i marknadskommunikationen på den europeiska marknaden.

Bakgrund

För att skydda det som för bolaget är värdefullt, dvs uppfinningar/produkter och specifika lösningar så krävs det ofta ett eller flera patent. Om man har ett fullgott patentskydd blir det mer riskfyllt för andra bolag att försöka härma efter, då dessa patent blir viktiga i en juridisk process.

För att skydda det namn som produkten och bolaget får på marknaden så vill man även skydda varumärket/identiteten. Detta gör man med hjälp av varumärkesregistreringar.

När bolaget startade sommaren 2011 fanns de viktiga patenten i privat ägo, och därutöver ingenting mer.

Tidiga projektmöten

Tommy Anzelius som är ansvarig för varumärkesarbetet med Rebel´s of Sweden, berättar:

När det inledande arbetet med bolaget var överstökat så hade vi ett par mer övergripande möten med Fenix legal uppe i Stockholm, där Petter och jag gick igenom arbetsordning och kunde prioritera vad som skulle göras först. Vi var i detta läget inte ute på marknaden med någon färdig produkt, men patenten måste hanteras på rätt sätt för att vara en tillgång.

- Rätt ägare är viktigt, i detta fallet ett enkelt val då det bara finns ett bolag i sammanhanget och därmed är det där patenträtten ska ligga. Petter menar på, att det ofta råder en viss förvirring och slentrian i hanteringen av patent. 

- Patent ingår kanske i vissa affärer, men man tar inte jobbet med att registrera nya ägare osv. Något som kan försvåra hanteringen i kommande steg och vid eventuell försäljning eller vid kontakter med externa investerare. Vidare så är det en årlig kostnad förknippad till ett patent, och även detta kan i vissa fall hamna mellan stolarna.

Efter att den första fasen i arbetet var genomfört, och därmed två patent i bolagets ägo, så kunde Petter och Tommy ta nästa steg i arbetet. Efter ytterligare ett arbetsmöte kom det snart fram en tydlig strategi: Rebel´s ska skydda både logotype och vår payoff "The Saddle horses talk about", och de ska skydda på Europanivå - så att man bäddar ordentligt för alla kommande återförsäljare.

- I detta läget var vi nu synliga på den svenska marknaden så det kändes viktigt att redan från början skydda varumärkesvärdet, berättar Tommy. Med min rutin i från arbetet på min kommunikationsbyrån identità så visste jag hur vi skulle gå vidare. Nu var det dags för några EU-registreringar!

Processen har en viss ledtid och man är inte riktigt säker förrän det slutliga godkännandet har gått igenom - en process som kan ta flera månader. Ansökan lämnas in till OHIM och de bolag som har en aktiv bevakning ser att vi söker skydd för vårt varumärke och kan inom en tremånaders tidsfrist lämna in invändning mot registreringen.

Det är här som vi sparar väldigt mycket arbete och får ett optimalt resultat genom att jobba med Fenix Legal.

Perfekt Kunskapsstöd

Kan man inte sköta en registrering själv? Det går alldeles utmärkt, men det sker hela tiden förändringar i hanteringen, något som Tommy var fullt medveten om.

- Dessutom, så snart det kommer invändningar så måste du kunna värdera dem på rätt sätt. Ska man bara backa och justera, ska det responderas på något sätt - och i så fall med vilka motargument, hur ska ett svar se ut och vilken strategi ska väljas. Allt detta gör vi tillsammans med Petter och Fenix Legal. Att göra detta arbete själv när man är ovan och inte har full kunskap tar väldigt lång tid, förutom att det riskerar att bli felaktigt eller få fel effekt. Så valet att anlita expertkompetens är för oss enkelt.

Petter Rindforth har mångårig erfarenhet av Svenska och Internationella patenthanteringar:

- För oss är detta vardagsmat, att svara på invändningar, att välja strategisk väg framåt och att ge support till våra kunder (dvs Ros Horsgear i detta fallet), det är uppdrag som vi har varje vecka året om. Vi fungerar som ett företags inbyggda patent- och varumärkesavdelning och ser till så att varje krona ger maximal nytta. Vi är noga med att påpeka att vi jobbar både med mycket stora kunder (som t ex Google) och små. Vår organisation kan hantera båda dessa olika typer av projekt.

Varumärkena på plats - nu börjar arbetet

Vad har nu arbetet resulterat i? 

Patent är säkrade sedan 2012. Under juni 2013 har ytterligare viktiga bitarna fallit på plats - och därmed så är logotypen Rebel´s of Sweden skyddad och även "The Saddle horses talk about" med enbart några mindre justeringar i klasserna.

Förstärkningar kommer att göras framöver för att ge ytterligare tyngd till bolagets två patent - ett visserligen kostsamt arbete, men viktigt när nya marknader ska etableras inom kort.

Arbetet med att erövra ridsportvärlden har bara börjat - men vi har börjat med viss kontroll!

Vill ni veta mer hur vi jobbar inom Rebel´s of Sweden eller Fenix Legal - kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Rebel’s of Sweden AB är ett kunskapsföretag inom ridsportområdet. Bolaget och dess grundare har en lång professionell kunskap och erfarenhet om de problem, funktioner och lösningar som är relaterade till samspelet mellan ryttare, häst och utrustning, samt den marknad som produkterna berör.
Kunskapen är baserad på 20 års arbete som hästveterinär i Sverige och Europa, långvarig närhet till hästsportmarknaden och ett professionellt egagemang på internationell tävlingsnivå.
Under de år som utvecklingen har pågått har stora investeringar gjorts i produktutveckling, design, patent, positionering samt utvecklande av marknadsmateriel/strategier.
Nu är marknaden och vi redo att presentera ett helt nytt sadelkoncept - bolaget finns representerat i Sverige, Tyskland och England, än så länge.