WDW Creative

WDW CREATIVE EN DEL AV FORMEX.

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 16:29 CEST

Tillsammans med WDW Creative har Formex-mässan, den största mötesplatsen för nordisk inredningsdesign, tagit fram ett kommunikativt koncept för att förtydliga och förstärka mässans erbjudande, och tydliggöra varje enskild bransch som finns representerad på plats. Utifrån det har konceptet ”En del av Formex” vuxit fram och presenteras för första gången på mässan hösten 2016.

”Med ’En del av Formex’ vill Formex förtydliga och utveckla vad mässan är. Det är ett sätt att med stolthet visa upp bredden och djupet i erbjudandet och tydligare visa den otroliga mångfald som Formex har att erbjuda. Det är också ett koncept som ger oss möjlighet att växla upp och kommunicera både mer och bredare de kommande åren”

säger Jon Bergsman, CD på WDW Creative

”En del av Formex” är också ett sätt att visa samhörigheten mellan deltagare, utställare, talare,samarbetspartners och besökare. Men det handlar också om tydlighet, att enklare kunna lyfta fram det individuella och specifika utan att förlora helheten. ”Mässan har utvecklats mycket under åren och det kan vara svårt för våra kunder att få en helhetsöversikt över alla elva utställningsområden som täcks in under samma tak. Genom att tydligare belysa de olika områdena med ’En del av Formex’ ger vi alla en större tillhörighet till just sitt intresseområde och skapar en tydlighet i kommunikationen. Det är många delar som skapar helheten Formex. ”En del av Formex” ger oss en möjlighet att visa den bredd och djup som mässan idag kan erbjuda såväl besökare som utställare.

säger Christina Olsson, event manager på Stockholmsmässan.

Samarbetet mellan Formex och WDW Creative fortsätter nu med det visuella konceptet för mässan i januari 2017.

Bifogade filer

PDF-dokument