Jämtland Härjedalen Turism

Welcome – Jämtland Härjedalen Turism & Tröndelag Reiseliv i nytt Interregprojekt

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2018 10:33 CET

Den 1 januari 2019 startar det nya Interregprojektet Welcome med projektägarna Jämtland Härjedalen Turism och Tröndelag Reiseliv. Genom ökad internationell kännedom och konkurrenskraft ska man tillsammans verka för bättre lönsamhet året om för besöksnäringen.

Welcome syftar till att skapa ökad lönsamhet året runt för besöksnäringen genom fler internationella gäster till Tröndelag och Jämtland Härjedalen. Det finns många synergier i att vi arbetar i ett gränsöverskridande projekt, vi har allt att vinna på att samverka, säger Karin Gydemo Grahnlöf, Jämtland Härjedalen Turism.

- Internationellt ser man ofta Skandinavien som en enda marknad så det här är helt rätt väg att gå. Genom att gemensamt arbeta med transportörer, turoperatörer och media når vi både ökad kännedom och konkurrenskraft, dessutom är det ett mycket kostnadseffektivt arbetssätt, fortsätter Karin.

Jämtland Härjedalen och Tröndelag är både enskilt och tillsammans en internationellt attraktiv produkt med stor potential för ökad hållbar året runt turism. I regionerna finns god tillgänglighet genom ett tågnät som sträcker sig över gränsen samt flygplatser i Vaernes, Åre/Östersund, Röros och Sveg.

Welcome kommer att verka för ökad kännedom och konkurrenskraft genom proaktiv bearbetning av transportörer, turoperatörer och media för ökad attraktionskraft, tre nyckelaktörer som är beroende av varandra för att helheten ska fungera. Man kommer att arbeta med en vidareutveckling av gästupplevelsen och initiera produktutveckling där behov finns samt även processleda praktiskt upplevda problem. Vidare ska projektet skapa affärsmässigt hållbara modeller för smarta partnerskap och bygga gränsöverskridande nätverk. På svensk sida bemannas projektet av Karin Gydemo Grahnlöf och Linda Wasell. 

Welcome är en stor satsning som löper över tre år. Tillsammans med projektägarna Jämtland Härjedalen Turism och Tröndelag Reiseliv kommer ett stort antal både större och mindre företagare med en tydlig vilja att öka andelen internationella gäster att involveras i ett gränsöverskridande partnerskap. Satsningen finansieras på svensk sida av Interreg Nordens Gröna Bälte, Region Jämtland Härjedalen och Jämtland Härjedalen Turism. På norsk sida är det IR-middler tillsammans med Fylkeskommunen, Avinor Vaernes, Luftfartsforum, Visit Trondheim, Visit Innherred, KystNorge och Tröndelag Reiseliv som finansierar satsningen. 

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.