Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige bygger en öppen databas över offentlig konst

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2013 15:46 CEST

I Sverige byggs det nu för första gången en nationell databas med information om konstverk på allmän plats. Databasen kommer att bli till nytta för både kommunerna, allmänheten och för forskare.

Wikimedia Sverige, med stöd från Vinnova, håller på att bygga en öppen databas för offentlig konst i Sverige. Syftet med projektet är att information om offentliga konstverk på allmän plats, både inom- och utomhus, sammanställs i en databas under en fri licens. Databasen har ett öppet API vilket gör det möjligt att utveckla olika typer av online-verktyg och applikationer som använder databasen, för alla som är intresserade.

”Databasen kan användas av forskare för att urskilja trender och inriktningar, eller av kommunerna för att kunna samordna underhåll. För allmänheten blir det enklare att få en överblick över konsten som finns i samhället. Naturligtvis planerar vi även att använda databasen själva för att ex. skapa listor på Wikipedia med den konst som finns i kommunerna”, berätter projektledaren John Andersson från Wikimedia Sverige.

Idén till databasen kommer från förberedelser till internationella fototävlingen Wiki Loves Public Art som Wikimedia Sverige för första gången anordnar under maj månad 2013. Tävlingen bygger på att folk tar fotografier av offentliga konstverk och då behöver man veta vilka konstverk som har bilder och som ännu saknar dem.

”Vad vi kom på när vi började jobba med Wiki Loves Public Art är att det saknas en nationell databas för offentlig konst i Sverige, och bestämde då att vi måste bygga en databas på egen hand”, tillägger John Andersson.

I dagsläget finns det redan en fungerande databas uppe och Wikimedia Sverige för en dialog med ett 20-tal kommuner om att släppa deras data.

“Vi har överlag fått en mycket god respons fast många är osäkra vad öppna data innebär och hur de ska gå tillväga. Vi hoppas att projektet ska kick-starta diskussionerna hos kommunerna och få dem att inse det stora intresset som finns ute i samhället för deras data”, säger Dr. André Costa som arbetar med projektet.


För mer information se http://bit.ly/152ZzJr

Vid generella frågor, kontakta: John Andersson, projektledare, på mail: john.andersson@wikimedia.se eller på tel. 073-3965189.

Vid tekniska frågor, kontakta: Dr. André Costa, GLAM-tekniker, på mail: andre.costa@wikimedia.se eller på tel. 073-3964574.

Om Wikimedia

Wikimedia Foundation är en internationell icke vinstdrivande stiftelse, som driver Wikipedia och dess systerprojekt. Wikimedia Foundation har 39 lokala stödföreningar i ett växande antal länder varav Wikimedia Sverige är en.

Om Wikipedia

Wikipedia och de relaterade sajterna som styrs av Wikimedia Foundation har över 500 miljoner unika besökare per månad, vilket gör det till den 6:e mest populära webbsidan i hela världen. Wikipedia finns tillgängligt på 285 språk och innehåller över 23 miljoner artiklar.