Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige överklagar inte domen om Offentligkonst.se

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2017 06:57 CEST

Efter att ha konsulterat våra advokater och Wikimedia Foundations jurister har Wikimedia Sveriges styrelse tagit ett beslut om att föreningen inte kommer att överklaga domen. Detta beslut grundar sig på att chanserna med den nuvarande lagstiftning bedöms som för låga i jämförelse med den höga ekonomiska risken.

Föreningen kommer istället att fokusera på att få till stånd en lagändring som stärker panoramafriheten och allmänhetens tillgång till det offentliga rummet.

– Det är oerhört tråkigt att Sveriges offentliga konst inte längre fritt kan diskuteras och tillgängliggöras online. Regering och riksdag har dock möjligheten att snarast uppdatera lagstiftningen så att Sveriges lagar anpassas till en allt mer digital värld, säger John Andersson, verksamhetschef på Wikimedia Sverige.

Föreningen söker stöd från allmänheten för att kunna driva frågan vidare med hjälp av en crowdfunding-kampanj som redan dragit in över 60 000 kr. 

– Tillsammans kan vi nå en förändring. Även en donation på 10 kronor hjälper, fortsätter John Andersson.

Panoramafriheten är en rättighet som de flesta av oss tar för givet och ser som självklar. Wikimedia Sverige har goda förhoppningar om att få till en lagändring så att medborgare i Sverige – likt medborgare i Tyskland, Storbritannien och Spanien och många andra länder – får ta bilder på det offentliga rummet, samt dela och sprida dem online.

Om panoramafrihet
Läs här >

Offentligkonst.se
För svar på de vanligaste frågorna om stämningen, läs här >

De flesta känner till Wikipedia, det fria uppslagsverket som är en av de tio mest besökta webbplatserna. Wikipedia finns på 295 språk och har över 44 miljoner artiklar totalt (2017) och har skapats helt och hållet av uppslagsverkets användare.

Vad de flesta inte känner till är att Wikipedia är helt ideellt. Wikipedia drivs av den icke-kommersiella organisationen Wikimedia Foundation. Runt om i världen har det bildats stödföreningar för att hjälpa till att utbilda och upplysa människor på deras eget språk om Wikimedia Foundations olika projekt. Wikimedia Sverige arbetar i Sverige för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor.