Skip to main content

Hjärtsjukvården på Danderyds sjukhus är en av de bästa i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2020 07:30 CET

Vid akut hjärtinfarkt sker sk ballongvidgning av kranskärlen på PCI-lab. Sedan oktober i helt nya lokaler. Runt 95 av 100 patienter som kommer in med akut hjärtinfarkt överlever.

Under 14 år har Swedeheart rankat de bästa sjukhusen i landet när det gäller att ta hand om akuta hjärtinfarkter och vårda dessa patienter i upp till ett år efter infarkten. Danderyds sjukhus har alltid hamnat i topp, så även i år.

Danderyds sjukhus får en delad andraplats i årets ranking, tillsammans med fyra andra sjukhus; Sunderbyn, SÖS, Umeå och Västerås som alla fick 9 av 11 möjliga indexpoäng. Bäst i Sverige rankas Sollefteå med 10 poäng.

- Vi har haft en jämn och hög kvalitet de senaste fem åren vilket först och främst beror på kompetenta, pålästa och dedikerade medarbetare som är väl insatta i så väl nationella som internationella riktlinjer för modern hjärtinfarktvård, säger överläkare Claes Hofman-Bang, Hjärtkliniken. 

- Ett exempel är medarbetarna på PCI-lab som skapat ett sk STEMI-spår för att korta ledtider vilket lett till att vi i princip alltid lyckas behandla våra patienter inom rekommenderade tidsramar. En annan framgångsfaktor är att vi exporterar våra journaldata för patienterna halvautomatiskt via ett dataverktyg som kallas IVR, direkt till kvalitetsregistret RIKS-HIA. Metoden bidrar till högre ifyllnadsgrad, sannolikt mer korrekt ifyllda data och möjlighet till relativt snabb validering av införda data. DS har som ett av få sjukhus använt sig av och varit med och utvecklat denna metod sedan 2016 och sedan 2019 har Norrtälje, KS Solna och Huddinge och SÖS anslutit till detta arbetssätt.

Digitalisering och strukturerad vårddata utvecklar hjärt-kärlsjukvården

- I Stockholms län har vi utvecklat snabba processer i det akuta omhändertagandet av hjärtinfarkter. De allra flesta patienter som är i behov av kranskärlsröntgen och operativ åtgärd får det inom rekommenderad tid. Även omhändertagandet av patienter med efterföljande hjärtsvikt har förbättrats, mycket tack vare det sk 4D-projektet, informerar professor Tomas Jernberg som är verksam på Danderyds sjukhus och är även ordförande för Swedeheart.

- Tack vare de digitala möjligheterna att samla in data och på det sätt vi skapar strukturerad vårddata får vi på Danderyds sjukhus stora kunskapsbanker inom hjärt-kärlområdet, där vi kan lära oss mycket nytt utifrån den vård vi bedriver idag, fortsätter han.

Utöver att kunna skapa stora kunskapsbanker och beslutsstöd som hjälper medarbetarna i det dagliga arbetet, kommer digitaliseringen att leda till nya sätt att möta patienter och utbyta information. Danderyds sjukhus kommer till exempel att delta i ett projekt där infarktträningen sker via web-länk, vilket kan vara bra för dem som inte har möjlighet att delta på plats.


KORTA FAKTA OM HJÄRTINFARKT - IDAG OCH FÖR 30 ÅR SEDAN

Antal drabbade har sjunkit med närmare 40 procent

 • 1987 fick närmare 40,000 personer hjärtinfarkt i Sverige varje år. ¾ av dem blev vårdade på sjukhus.
 • Hjärt-kärlsjukdom har länge varit den enskilt största dödsorsaken i Sverige. Men idag säger man att det är en av de vanligaste dödsorsakerna, men inte längre den enskilt största.
 • Det kan bero på att antalet hjärtinfarkter har sjunkit med nästan 40 procent sedan 1987. 2017 drabbades 25,000 personer av hjärtinfarkt, varav ca 22,000 vårdades på sjukhus.

Anledningen till att antalet hjärtinfarkter minskat så mycket beror sannolikt framför allt på att andelen dagligrökare minskat avsevärt under den här tiden. En annan anledning är att svenskarna har bättre blodfetter idag än för 30 år sedan. Vi är mer medvetna helt enkelt, mycket tack vare ett massivt preventivt arbete mot tobak, som har gett goda resultat.

Vård och överlevnad – då och nu

 • På 1960-talet vårdades man 4-6 veckor på sjukhus. Först efter 14 dagar fick man gå upp och duscha. Behandlingen bestod av morfin, syrgas, digitalis och vattendrivande. Var tredje person avled på sjukhuset av sin hjärtinfarkt.
 • Sedan 2010-talet vårdas man 2-4 dagar på sjukhuset och efter 14 dagar börjar man träna tillsammans i en grupp med andra fd hjärtinfarktpatienter. Behandlingen består av kranskärlsröntgen och ballongvidgning/stent/by-pass kirurgi. Det finns många potenta läkemedel och mekaniska hjälpmedel (pumpar). I snitt på sjukhusen i Sverige avlider 1 av 15 personer på sjukhuset.
 • Efter ett år har ca 86 procent överlevt sin hjärtinfarkt.

Hjärtinfarkt ur ett genusperspektiv

 • Fördelningen män/kvinnor har sedan lång tid varit ca 70/30. Idag säger man att ca 1/3 av de som drabbas är kvinnor.
 • I regel är kvinnor äldre än männen när de drabbas och har därför en något högre dödlighet än män som drabbas av hjärtinfarkt.
 • Men om man också tänker på att kvinnor utan hjärtinfarkt lever längre än män utan hjärtinfarkt, så kan man säga att en kvinna som fått hjärtinfarkt i genomsnitt förlorat fler återstående år än en man med hjärtinfarkt i samma ålder.
 • Det är framför allt kvinnor som drabbas av Takotsubo, mer känt som ”Brustet hjärta”. ​Läs mer här:
 • Skillnader mellan kvinnligt och manligt när det handlar om hjärt-kärlsjukdom: Läs mer här: https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Kvinnors-hjartfel/Hjartinfarkt-kvinnor/

Bifogat som pdf: Swedehearts rapport och ranking för hjärt-kärlsjukvården i Sverige 2019.


Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Mer info finns här!