Skip to main content

Øresunddirekt – 20 år i Öresundsregionens tjänst!

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2020 09:00 CEST

Øresunddirekt har ett informationscenter i Malmö och en webbredaktion i Köpenhamn. Foto: Anna Palmehag, News Øresund.

Det är 20 år sedan Øresunddirekt öppnade och började leverera information till öresundspendlare och verksamheter i Öresundsregionen. Med anledning av 20-årsjubileet publiceras idag den första delen i en rapport om Øresunddirekt och den resa som påbörjades året 1999.

Den 28 juni 2000 slog Øresunddirekt upp dörrarna för att vägleda gränspendlare och samma dag som Öresundsbron invigdes den 1 juni såg hemsidorna dagens ljus. I den rapport som släpps idag berättas att starten präglades av ett starkt engagemang på båda sidor sundet men att den också kantades av diverse kulturkrockar mellan länderna och av initiala utmaningar med myndighetssamarbetet.

InformationsbroVisionen att skapa en ”informationsbro” för att hjälpa gränspendlare och företag med svåra skatte-, socialförsäkrings- och a-kasse-regler var dock stark och drev processen framåt och lade grunden till det Øresunddirekt som finns idag och det informations- integrations- och gränshinderuppdrag som nu formar verksamheten.

– Bristen på information är det största hindret för en integrerad arbetsmarknad. Att få rätt information är avgörande för att människor och företag ska känna sig trygga med sina beslut och avgörande för att den gemensamma arbetsmarknaden ska fungera, säger Sandra Forsén, verksamhetsansvarig för Øresunddirekts informationscenter i Malmö.

Centralt verktyg

Från början såg man på Øresunddirekt som tidsbegränsat projekt och hade en tilltro till att regionen efter några år skulle ”sköta sig själv”. Men tiden utvisade att så inte var fallet och Øresunddirekt är numera ett centralt verktyg för den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Informationsbehovet är föränderligt över tiden och Øresunddirekts myndighetsexperter har sedan start varit i kontakt med hundratusentals människor och svarat på frågor som rör allt från skatt, a-kassa, pension, föräldrapenning, barnbidrag och arbetsmarknad.

Årets coronakris har inte bara satt gränsregionerna på kartan utan också betonat behovet av solid gränsregional information från myndigheterna till invånare och företag i regionen, och sedan mitten av mars har Øresunddirekt gjort sitt yttersta för att svara på frågor om pandemins påverkan på arbetsmarknaden och näringslivet.

– Pandemin visar att nationella beslut i kristider har stor inverkan på pendlingen och arbetsmarknaden i Öresund. Øresunddirekt har spelat en viktig roll i att tillhandahålla information till pendlare och företag under krisen. Øresunddirekt är avgörande för att få tillväxten tillbaka på rätt spår, säger Tue David Bak, Managing Director för Greater Copenhagen Committee med ansvar för Øresunddirekt i Danmark.

Under årets första sex månader har antalet besök på Øresunddirekts hemsidor ökat nästan 30 procent i jämförelse med samma period 2019. Øresunddirekts hemsidor hade över 645 500 besök under första halvåret.

Historien
Med anledning av Øresunddirekts 20-årsjubileum berättar en ny rapport från Øresundsinstituttet om informationstjänstens historia och den resa som påbörjades 1999. 
Den första delen av rapporten kan laddas ner här.

Del två av rapporten, som lanseras hösten 2020, kommer att ge en nulägesanalys och ett framtidsperspektiv av verksamheten.


För mer information kontakta:

Sandra Forsén
Verksamhetsansvarig Øresunddirekt Sverige
E-post: sandra.forsen@lansstyrelsen.se
Telefon: +46 768 00 16 95

Om Øresunddirekt
Øresunddirekt är en dansk-svensk informationstjänst som förmedlar gränsöverskridande myndighetsinformation till invånare och näringsliv i Öresundsregionen. I Malmö finns ett informationscenter på Hjälmaregatan 3 och i Köpenhamn finns en webbredaktion. Om Øresunddirekt

Øresunddirekt är en dansk-svensk informationstjänst som förmedlar gränsöverskridande information från flera myndigheter till invånare och näringsliv i Öresundsregionen. I Malmö finns ett informationscenter på Hjälmaregatan 3 och i Köpenhamn finns en webbredaktion. Verksamhetsansvarig är Sandra Forsén, anställd av Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne.
Läs mer om Øresunddirekt på www.oresunddirekt.com och på www.oresunddirektbusiness.com

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta - det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.