Skip to main content

Ny studie med fokus på fysisk aktivitet!

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2020 10:43 CEST

Nu startar vi en ny forskningsstudie ”En mobil-app för att undersöka och öka fysisk aktivtet”. Studien är ett tillägg till hälsoprojektet Healthy Ageing Initiative (HAI) som inbjuder alla 70-åringar i Umeå kommun att delta i en hälsoundersökning, och som till dags dato har undersökt 5000 män och kvinnor. Från denna studie kan vi konstatera att många deltagarna inte når upp till WHOs rekommendationer vad gäller fysisk aktivitet, och det är dessa individer som kommer bli tillfrågade om de vill delta i studien.

Fysisk inaktivitet är den femte starkaste riskfaktorn för förtidig död, och är även starkt kopplat till hjärt-kärlsjukdom som idag är den ledande dödsorsaken enligt världshälsoorganisationen WHO. För att motverka ohälsa kopplad till fysisk inaktivitet vore det bra om det fanns ett lättillgängligt instrument som kan erbjudas till en stor grupp människor utan att det krävs stora personella resurser.

Forskningsstudien ”En mobil-app för att undersöka och öka fysisk aktivitet” syftar till att undersöka effekterna av en mobil-app, som är utvecklad av forskare kopplade till olika enheter vid Umeå Universitet och Region Västerbotten. Syftet med studien är tvådelat, dels vill vi undersöka hur mycket som äldre individer rör på sig, och dels vill vi undersöka om appen kan användas för att stimulera till ökad fysisk aktivitet.

De personer inom HAI studien som vill delta kommer att bli tillfrågade för att sedan lottas slumpvis till att få antingen en mobil-app som bara registrerar fysisk aktivitet, eller till att få en mobil-app som även stimulerar till ökad fysisk aktivitet genom påminnelser och belöningar utifrån de mål man själv sätter upp tillsammans med personal. Varje deltagare medverkar i studien under 6 månader, och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som blodtryck, blodsocker och midjemått kommer att mätas före och efter studien

Utöver potentiella positiva effekter på kort sikt är vi även intresserade av att följa upp för långsiktiga effekter. Vi kommer därför utöver den 6 månader långa interventionen även följa upp deltagarna längre fram i tiden för eventuella sjukdomar, som vi identifierar via samkörning med register från Socialstyrelsen. Tidigare studier har exempelvis sett att äldre personer som fått en kort interventionen med syfte att öka den dagliga fysisk aktiviteten, fortsatt är mer aktiva även fyra år efter den avslutade studien, men även att de hade lägre risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och frakturer.

Driver du utveckling eller forskning inom connected health , d.v.s. digitala verktyg för ökad hälsa och välbefinnande? Testbädd Livsmedicin kortar vägen från din idé till innovation och är en plattform för att skapa nya e-hälsotjänster och produkter för export.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.