Lowell förvärvar Fortums norska kredithanteringsbolag Solvencia AS

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2020 11:00 CEST

Det ledande energibolaget Fortum, och Lowell, Europas näst största aktör inom kredithantering och inkassotjänster, offentliggör idag att Lowell förvärvar Fortums norska kredithanteringsbolag Solvencia AS.

6 av tio egenföretagares ekonomi har påverkats negativt

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2020 15:30 CEST

​Egenföretagare är en av de grupper som drabbats hårt ekonomiskt av coronakrisen i Sverige. Lowells senaste undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs i samarbete med Demoskop visar att så många som sex av tio känner en oro för sin framtida privatekonomi. Samtidigt anser en av tio egenföretagare att situationen är så ansträngd att de inte kommer kunna betala alla sina fakturor inom de närmst

1 av 10 under 34 år är varslad eller redan uppsagd till följd av coronakrisen

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2020 07:50 CEST

Unga vuxna som är sist in på arbetsmarknaden har i störst utsträckning drabbats av varsel eller​uppsägningar till följd av coronakrisen. Dubbelt så många i åldern 18–34 år är uppsagda eller varslade jämfört med övriga befolkningen. Samtidigt har unga vuxna en lägre ekonomisk trygghet. En av fyra svarar att de har mindre än 2 000 kronor kvar efter lönen när alla fasta utgifter är betalda, och en av

Var femte varslad eller uppsagd har mindre än 2 000 kronor i buffert

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 07:30 CEST

I Coronakrisens spår är oron för att förlora jobbet stor. Så många som en av tre svenskar uttrycker oro för att förlora jobbet, och samtidigt är beredskapen för minskad inkomst låg.Var femte som är varslad eller uppsagd har mindre än 2 000 kr i buffertsparande, medan 1 av 8 inte har något buffertsparande alls. Det visar en ny undersökning av Demoskop på uppdrag av Lowell.

En av fem är inte säker på sin framtida anställning men få är förberedda för sämre tider

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 07:31 CET

Trots att en av fem svenskar inte känner sig säker på om deras jobb finns kvar om ett år, är det endast fyra av tio har en inkomstförsäkring. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs tillsammans med analysföretaget Demoskop.

1 av 3 upplever en bitter eftersmak i plånboken efter semestern

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2019 10:51 CEST

En tredjedel av svenskarna upplever att semesterns utgifter haft en negativ påverkan på höstens ekonomi. Bland unga vuxna under 35 år är det hälften som svarar att höstekonomin blir lidande på grund av sommarens utgifter och lika många ångrar att de spenderade för mycket. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn, som genomfördes tillsammans med Demoskop under augusti 2019.

”Greta-effekt” på privatekonomin hos en av fyra unga kvinnor

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2019 07:06 CEST

Nära nio av tio (88%) kvinnor under 35 år har gjort en eller flera livsstilsförändringar för att minska sin klimatpåverkan. Enligt Lowells undersökning Betalningsindikatorn är det nära var fjärde (23 %), i den här gruppen som också upplever att deras ekonomi har påverkats positivt av en ny, klimatsmart, livsstil.

Lowells rapport om ekonomisk ohälsa: 4 av 10 med otrygg ekonomi skäms för sin situation

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2019 07:57 CEST

Den psykiska ohälsan ökar. Samtidigt finns en avsaknad av debatt i samhället om privatekonomins konsekvenser för svenskars fysiska och mentala hälsa. I en ny rapport belyser kredithanteringsföretaget Lowell relationen mellan ekonomisk ohälsa och svenskars skuldsättning och konsumtionsbeteenden. Rapporten tar bland annat upp att effekterna av den tysthetskultur som finns kring ekonomiska problem.

Erika Rönnquist Hoh slutar som vd för Lowell Sverige

Nyheter   •   Jun 25, 2019 09:01 CEST

Lowell i Norden förändrar sin organisationsstruktur från att ha landsorganisationer till att ha en funktionellt baserad nordisk organisation. I och med detta kommer Lowell Sveriges vd, Erika Rönnquist Hoh att lämna Lowell för att påbörja uppdrag utanför företaget. Erika arbetar augusti ut för att säkerställa en stabil övergång för verksamhet, kunder och personal.

Stora skillnader i landet över ekonomisk trygghet vid skilsmässa

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2019 07:40 CEST

En av tre svenskar känner sig otrygga med hur deras privatekonomi skulle se ut vid en separation. Men nivån av oro skiljer sig stort över landet. Oron är som mest utbredd i Norrland och som minst bland boende i Stockholms Stad. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn, som genomfördes tillsammans med Demoskop under april 2019.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Communications Director, Nordics
 • Frxdedwrriwhk.gjskyzarttheazderfn@aplodsweaallmh.chcomjh
 • +46 70 730 07 29

 • Presskontakt
 • Pressansvarig Lowell Sverige
 • tocfveil.wjuidpremlearrb.guserdedigwn@tdlohbweagllym.crpomds
 • +46 761 86 80 04

Om Lowell

Om Lowell

Lowell är Europas näst största kredithanteringsbolag. Vårt mål är att krediter ska fungera väl för alla i samhället och vi har idag verksamhet i åtta länder, Danmark, Finland, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Adress

 • Lowell
 • Kungsgatan 57
 • 10569 stockholm
 • Sverige