Skip to main content

Matsmart In Scandinavia ABs resultat 2019

Press release   •   Jul 17, 2020 08:00 CEST

Investeringar mot lönsamhet på hemmamarknaden

Januari till december 2019

  • Omsättningen uppgick till 371 msek, en ökning med 35 % jämfört med 2018 (274)
  • 5 047 ton mat räddades från att bli svinn
  • Resultatet efter finansiella poster landade på -98 msek (-65)
  • Under året genomfördes en finansieringsrunda som tillförde bolaget 180 msek
  • Soliditeten uppgick vid årets slut till 67 procent (33)
  • I november lanserades e-handeln i Danmark under varumärket Motatos

Viktiga händelser efter årets utgång

  • En ny varumärkesplattform lanserades på samtliga marknader i februari 2020; “It’s cheap, it’s sustainable, it’s somewhat of a revolution”.
  • I april lanserades e-handeln i Tyskland under varumärket Motatos

I dagarna skickas årsredovisningen för Matsmart in Scandinavia AB in till Bolagsverket. Årsredovisningen godkändes av bolagets styrelse och revisor den 15 respektive 16 juni 2020.

Kommentar från Matsmart in Scandinavia ABs vd Karl Andersson:

“2019 innebar en rad strategiska investeringar med delat fokus; för det första att kunna växa med ökad lönsamhet på vår hemmamarknad och för det andra att lansera på ytterligare två europeiska marknader. Satsningarna på affärsutveckling för lönsamhet har burit frukt under det första halvåret 2020, när vi för första gången i bolagets historia har tangerat positivt EBITDA på den svenska marknaden. Den här utvecklingen är unik inom segmentet e-handel för livsmedel. Lanseringarna i Danmark under hösten 2019 och Tyskland under våren 2020 har gått enligt plan och marknaderna utvecklas hittills något bättre än förväntat.

Under den uppkomna situationen som spridningen av Covid-19 orsakade har vi vidtagit en rad åtgärder för ökad säkerhet och bättre tillgänglighet för våra kunder, men även genomfört investeringar i vår lager- och logistikverksamhet. Sammantaget har detta lett till en mer robust organisation, rustad för att klara av snabbare tillväxt med bibehållna kostnadsnivåer.

Två saker är idag oerhört tydliga. Dels livsmedelsföretagens behov av partners för ökad hållbarhet genom minskat svinn i värdekedjan, dels e-handelns snabbt ökande relevans och tillväxt. I båda de här avseendena är Matsmart-Motatos väl positionerat. Med rätt finansiering är tillväxtpotentialen nära obegränsad.”

Om Matsmart

Matsmart är en av de största och enligt E-handelsbarometern av Sveriges mest populära e-handlare. På Matsmart kan kunderna handla icke-kyld mat och konsumentprodukter som annars hade riskerats att slängas på grund av tex överproduktion eller säsongsvariationer. Matsmart startade med en insikt om hur galet mycket produkter som går till spillo i matsektorn. Och hur dåligt det är för både miljö och plånbok. Den här insikten blev till en snabbväxande e-handel, som idag finns på fyra europeiska marknader. År 2019 omsatte Matsmart 371 miljoner kronor. www.matsmart.se  

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.