Mind vill nyansera debatten om ungas psykiska hälsa

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 05:06 CEST

Mind vill nyansera debatten kring ungas psykiska hälsa, då det finns en risk att alarmistiska budskap påverkar unga negativt och förmedlar en känsla av hopplöshet. Därför har Mind släppt rapporten "Unga mår allt sämre - eller?".

Mind ny förmånstagare till Postkodlotteriet

Nyheter   •   Nov 15, 2017 15:33 CET

Överskottet från Postkodlotteriet fördelas varje år till ideella organisationer. Nu står det klart att Mind, tillsammans med Raoul Wallenberg Academy, blir nya förmånstagare från och med i år.

Unga rustas för livet

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2019 08:30 CEST

Unga uppger idag att de mår allt sämre psykiskt och att de saknar verktyg att

hantera sitt mående. Mind och Bilda ska därför under tre års tid arbeta med en

nationell folkbildningsinsats där målgruppen är unga personer mellan 15 - 19 år.

Syftet med insatsen är att stärka målgruppens beredskap att möta psykisk

ohälsa. Både sin egen och andras. Dessutom ska den allmänna kunskapen om

psykisk ohälsa öka och därmed även stigmat minskas. Mind och Bilda kommer

tillsammans ta fram verktyg för att ge grundläggande kunskap kring psykisk

ohälsa.

- Om människor bara visste en aning mer om psykiska besvär och hur

man kan möta det skulle det ge en enorm effekt, säger Karin Schulz,

Generalsekreterare på Mind.

Unga framhåller idag att det finns en brist på vuxna som pratar med dem kring

tunga ämnen. Detta leder till att unga pratar mer med varandra istället. För att

underlätta dessa olika typer av samtal ska Mind och Bilda även ta fram olika

samtalsverktyg baserade på förhållningssättet medmänskligt stöd. Om fler lär sig

att ha medmänskliga samtal om livet kan det också bidra till att unga får bättre

stöd av vuxna i sin närhet.

- Ungas psykiska hälsa är ett viktigt område för oss. Därför är vi glada och

stolta att nu ingå i ett långsiktigt samarbete med Mind, säger Åsa

Paborn, Förbundsrektor på Studieförbundet Bilda.

Detta arbete är möjligt tack vare Arvsfonden som är finansierar projektet.

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33), Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00) och Mind Forum (forum.mind.se). Mer information på mind.se.

Mind och Studieförbundet Bilda har inlett ett samarbete för att stärka ungdomars beredskap att möta psykisk ohälsa. Både sin egen och andras.

Läs vidare »

Blomsterboda ny samarbetspartner till Mind

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 10:32 CEST

Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folkhälsoproblem och självmord är den

vanligaste dödsorsaken bland svenskar som ännu inte fyllt 44 år. Varje år begår

1500 personer i Sverige självmord. Mind kan varje år ta emot 27 000 samtal i

Självmordslinjen, men det är fortfarande bara ett av tio inkommande samtal.

- Blomsterbodas vision är att föra människor och blommor närmare varandra och att

fler ska kunna må bättre. Vårt nya samarbete med Mind handlar om att göra mer för

de nio av tio som söker stöd, men inte får det idag. Genom vår närvaro i 570 butiker

över hela Sverige ska vi rikta ljuset mot det stora behovet av resurser till arbetet med

att förhindra självmord, säger Lars Fins, VD på Blomsterboda.

- Vi är väldigt glada för samarbetet med Blomsterboda eftersom det gör det möjligt

för oss att rekrytera fler volontärer och därmed ta emot fler samtal i självmordslinjen,

säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

Tillsammans med Mind kommer Blomsterboda under de närmaste åren engagera

sig för att:

- öka kunskapen om hur man kan ge stöd till människor med självmordstankar

- öka kunskapen om gröna växters positiva inverkan på hälsan

- öka resurserna till Minds stödverksamhet för att fler ska få hjälp

Konsumenter kan bidra genom att köpa utvalda gröna växter från Blomsterboda. För

varje köp ger Blomsterboda ett bidrag till Mind, så att fler som har tankar om

självmord ska kunna få det medmänskliga stöd de behöver.

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33), Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00) och Mind Forum (forum.mind.se). Mer information på mind.se.

Blomsterboda och Mind inleder långsiktigt samarbete för att öka resurserna till arbetet att förhindra självmord.

Läs vidare »

Tio konversationsstartare som öppnar upp för samtal om psykiskt mående

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2019 11:35 CEST

Många kan nog känna igen sig i den stela situation som kan uppstå i kaffekön, runt

lunchbordet eller på släktmiddagen, när vi tvingar oss själva att hitta nya lättsamma ämnen

att prata om. Småpratet är en viktig del av mänsklig interaktion och får oss att må bra men

ofta övergår småpratet i kallprat. Då kan det uppstå en situation där vi känner oss tvingade

att fortsätta prata på en lättsam nivå även om livet innerst inne känns tungt. Det kan även

bidra till en stigmatisering av psykisk ohälsa där många upplever att deras bekymmer blir en

belastning för omgivningen om de lyfts under en konversation.

– På Mind Forum, vårt forum på nätet som förra året hade över 500 000 unika besökare,

finns bara Varmprat. Här befinner sig dagligen personer som på ett eller annat sätt

genomgår en jobbig dag eller period i livet, och vars mående inte är på topp. I

diskussionstrådarna ser vi att många upplever att de inte kan lyfta hur de mår med personer

i sin omgivning av rädsla att bli dömda eller för att de känner sig ensamma med sina problem

i en väld som till ytan visar upp väldigt få defekter, när det egentligen handlar om problem

de allra flesta av oss delar, men som vi pratar väldigt lite om. Det finns ett tydligt behov av

mer Varmprat i vardagen, säger Selene Cortes, verksamhetsutvecklare på Mind.

Varmprat är samtal med substans som ger utbyte för båda parter. Det behöver inte

nödvändigtvis vara centrerat kring svåra problem, utan det handlar om samtal kring livet

som det faktiskt är. Oftast en blandning mellan högt och lågt, -ämnen som förenar oss och

visar att vi är mänskliga.

Mind har därför tagit fram 10 varmpratsfrågor - konversationsstartare som kan inspirera till

att öppna upp för djupare och viktigare samtal i vardagen. På hemsidan listas även tips och

råd på hur du kan tänka och göra för att öppna upp kallpratet och komma närmre personer i

din omgivning.

– “Att våga prata om psykisk ohälsa” är ett återkommande budskap i samtiden men det kan

vara svårt att veta hur man inleder samtalen. Därför har vi skapat varmprat för att inspirera

till att samtalen verkligen blir av i ett tidigt skede, där det snarare handlar om livsskav än

psykisk ohälsa. På så sätt övar vi oss på samtal kring sådant som tynger oss till de gånger det

verkligen gäller, säger Karin Schultz, generalsekreterare på Mind.

Här hittar du alla varmpratsfrågor och mer information om initiativet

https://mind.se/varmprat

Fem tips på hur du kan lyfta ditt kallprat till varmprat

För psykisk hälsa

1. Krysta inte fram vad som helst. Fråga något du verkligen skulle vilja ha svaret på. Gå in i

samtalet med ambitionen att leda det till Varmprat.

2. Öva dig på att lyssna. Lyssna för att förstå och inte för att svara. Ställ följdfrågor.

3. Var inte rädd för att ställa en fråga som känns aningen obekväm. Oftast handlar det om

att du är ovan att fråga denna typ av frågor. Övning ger färdighet.

4. Igenkänning är nyckeln. När någon berättar något personligt, ge tillbaka. Det förenar.

5. Värdera inte. Det är okej att ha olika åsikter och vara på olika sätt. Värdering gör att man

ofta känner sig dömd.

Minds tio Varmpratsfrågor

1. Tycker du också att det är tungt att kliva upp ibland?

2. Vad ger ditt liv mening?

3. Kan du också känna dig tom?

4. Vad har gjort dig glad idag?

5. Grubblar du på nätterna ibland?

6. Hur nöjd är du i livet?

7. Vad ser du fram emot framöver?

8. Vad är det jobbigaste du ska göra idag?

9. Vad längtar du efter i livet?

10. Hur många koppar kaffe behöver du idag?

Om Mind Forum

Mind Forum är en plats på nätet där man anonymt kan prata och dela med sig om när livet

känns tufft, hur stora eller små saker det än rör sig om. Forumet är modererat och syftar till

att skapa en trygg plats på nätet att diskutera psykisk hälsa och ta stöd av varandra för att

minska utanförskapet och stigmat kring psykisk ohälsa. Mind Forum är ett initiativ som drivs

av organisationen Mind.

Om Mind

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som

uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa

blir respekterade och får den hjälp de behöver. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider

kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer.

Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22

33), Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00) och Mind Forum (forum.mind.se). Mer

information på mind.se.

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33), Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00) och Mind Forum (forum.mind.se). Mer information på mind.se.

Genom initiativet Varmprat vill Mind få fler människor att våga ta kallpratet till nästa nivå och få oss att prata om vårt psykiska mående. Organisationen har därför tagit fram tio nya konversationsstartare som öppnar upp för djupare samtal mellan människor i vardagen.

Läs vidare »

Ann Söderlund gör filmer för Minds föräldralinje

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2019 15:28 CEST

BRIS rapport 2019:1 visar att det överlägset vanligaste ämnet som barn och unga kontaktar dem om är psykisk ohälsa. BRIS uppger också i sin rapport att stödet till föräldrar behöver stärkas och utvecklas. Minds Föräldralinje står redo att ta emot fler

samtal.Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har i flera år rapporterat om ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. Verksamhetschefer för BUP i hela landet har gått ut och berättat att de inte räcker till. Ett fungerande föräldraskap är en förutsättning för att ge barn det bästa stödet och verktygen i deras utveckling. Enligt Barnkonventionen och Socialtjänstlagen ska samhället ge stöd till föräldrar i föräldraskapet. Föräldraskapet är en berg-och-dal-bana utan dess like. Ibland kan det vara skönt med stöd på den resan. Det handlar inte enbart om att föräldrar ska få stöd när de känner oro för ett barn som utvecklat psykisk ohälsa, utan också stöd med vardagliga svårigheter föräldrar möter. Mind har tagit fram sju filmer tillsammans med journalisten och fembarnsmamman Ann Söderlund. Filmerna har teman som syskonbråk, kommunikation, skilsmässa och mobbning. Hur kan föräldrar bemöta ett barn som inte kommunicerar, vill vara ifred och som är svåra att nå? Till Föräldralinjen kan de som behöver stöd ringa, gratis och anonymt, för att få prata med en erfaren terapeut om sina föräldrafunderingar. Enligt barnkonventionen och socialtjänstlagen ska samhället ge stöd till föräldrar i föräldraskapet. BRIS vill se ett brett föräldraskapsstöd till föräldrar i allmänhet kring frågor om hur det är att växa upp som barn idag, om barns rättigheter och om hur vuxna kan stötta barn. Tillsammans med Ann Söderlund vill Mind öppna upp för att alla kan ringa till Föräldralinjen med just sina föräldrafunderingar. Föräldralinjen nås på 020-85 20 00 alla vardagar kl. 10-15 samt torsdagar kl. 19-21.

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33), Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00) och Mind Forum (forum.mind.se). Mer information på mind.se.

BRIS rapport 2019:1 visar att det överlägset vanligaste ämnet som barn och unga kontaktar dem om är psykisk ohälsa. BRIS uppger också i sin rapport att stödet till föräldrar behöver stärkas och utvecklas. Minds Föräldralinje står redo att ta emot fler samtal.

Läs vidare »

Klyschorna du ska undvika när någon i din omgivning mår dåligt

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 05:52 CEST

I Minds nya kommunikationskampanj för Mind Forum har klassiska inspirationscitat skrivits om till ocensurerade versioner, inspirerade av inlägg på forumet. Syftet är att öka benägenheten att lyssna på personer som mår dåligt och själv våga dela med sig när livet är tufft.

Känslodrivna skyltar belyser vikten av att prata om hur vi mår

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 15:41 CET

Mind har tagit fram en serie utomhusskyltar för att sprida ordet om deras nya stödforum för psykisk ohälsa i vardagen. Skyltarna med sina lysande ord är kopplade till trådar i forumet. Skam, Hopplöshet, Ångest, Ensamhet och Depression. För varje gång någon skriver eller svarar kommer ordet flimra till, och för en stund avta i ljusstyrka.

Mind öppnar Sveriges första modererade stödforum om psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 08:00 CEST

Nu slår Mind upp portarna för Mind Forum, ett modererat stödforum på nätet, där människor anonymt kan prata om livet när det känns tufft. Nu i sommarlovs- och semester tider brukar antalet självmord öka. Ensamhet och höga förväntningar på denna årstid skapar oro och ångest. Mind erbjuder därför en möjlighet att kommunicera med andra i liknande situation, som vill berätta hur de känner sig.

”Vi måste ta reda på varför så många mår så dåligt”

Nyheter   •   Jun 16, 2017 16:43 CEST

Trots att den psykiska ohälsan ökat under flera års tid tid finns ingen allmänt accepterad förklaring till utvecklingen. Det är allvarligt eftersom en förutsättning för effektiva åtgärder är att vi förstår varför den ökar.

Det har blivit allt vanligare att människor upplever att de mår psykiskt dåligt och idag är psykisk ohälsa det vanligaste skälet till sjukskrivning (43 procent av alla sjukfall enligt Försäkringskassan).

Det allvarligaste uttrycket för psykiska problem är självmord. Efter att ha avtagit under en lång följd av år sker inte längre några förbättringar och i åldrarna under 25 år har till och med en ökning skett.

Svårigheterna avspeglar sig i de samtal som den ideella föreningen Mind har tagit emot i Självmordslinjen, som inrättades hösten 2015, och i den självmordschatt som funnits sedan 2012.

En kvinna i 20-årsåldern skriver i chatten: ”Jag sitter här och gråter, ensam hemma... ser inte möjligheten till att mitt liv ska bli bra igen. Det hela började 2012, för fyra år sedan. Jag har alltid haft extremt stor press på mig själv, men utan egentligen anledning.”

En annan kvinna skriver: ”Jag har haft det jobbigt en period, dålig ekonomi och svårt att få jobb, känner mig ensam och har inga vänner. Har ingen lust att göra någonting samtidigt som det på något sätt kryper i mig inombords”.

Många uttrycker att de har haft problem i kontakt med vården. En ung kvinna skriver: ”Jag får inte får den hjälp jag behöver av vården, de ger mer mediciner och jag blir skickad fram och tillbaka mellan psykiatrin och primärvården.”

Samhället måste uppenbart möta det växande behov av hjälp som finns . Under 2015 fick omkring 7 procent av dem som besökte primärvården i Stockholms län en psykiatrisk diagnos Den vanligaste åtgärden var recept på antidepressiv medicin. I Sverige som helhet fick 12 procent av alla vuxna recept på antidepressiv medicin under 2015.

De insatser som vården erbjuder har uppenbart inte varit tillräckliga eftersom de psykiska problemen fortsätter att öka. Det är paradoxalt att den psykiska hälsan försämras i ett land som Sverige samtidigt som den fysiska hälsan fortsätter att förbättras. Levnadsvillkoren är goda och enligt OECD är Sverige det höginkomstland som näst efter Schweiz har högst andel i arbete. Sverige har ett av världens mest utbyggda välfärdssystem.

I en studie från Stockholm län fick vuxna, som besökte en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, besvara en enkät men en fråga om vad de trodde var förklaringen till deras psykiska problem. Det vanligaste svaret, näst efter personliga egenskaper, var livsstress. I en annan liknande undersökning fanns som förklaringar, diskrepansen mellan de ideal som finns och den verklighet man möter samt instabilitet i livet.

Den fråga som uppenbart följer är vilka påfrestningar det kan vara som driver utvecklingen. Under de senaste decennierna förefaller arbetsmarknaden ha blivit mer polariserad där de arbeten som tillkommit ofta haft krav på höga kvalifikationer medan utbudet av arbetstillfällen för övriga antingen stagnerat eller minskat. En sådan utveckling medför ökad konkurrens och avspeglas också i att inkomstskillnaderna har ökat. Det är rimligt att anta denna utveckling kan vara en bidragande förklaring, både till ökad psykiska ohälsa och till ökande socialt betingade hälsoskillnader.

Utvecklingen i olika åldrar kan också ge vägledning. Ökningen av psykiska problem är mest uttalad i tonåren och bland unga vuxna och sjunker sedan med stigande ålder. Åldersfördelningen tyder på att trenden delvis kan vara knuten till ett allt senare inträde i arbetslivet, en förändring som inte kan förklaras av att unga studerar längre. SCB definierar en så kallad etableringsålder som är den ålder vid vilken minst 75 procent av befolkningen i en årskull förvärvsarbetar. År 1990 var etableringsåldern 21 år, 2010 hade den förskjutits till 27 år. Den långa övergångstiden från studier till arbete kan för en del innebära stora möjligheter medan den för socialt utsatta grupper istället kan medföra en lång period av osäkerhet. Detta är dock endast en av flera tänkbara förklaringar.

Om samhället effektivt ska kunna motverka den ogynnsamma trenden mot ökad psykisk ohälsa krävs en samlad analys av alternativa förklaringar. Detta är angeläget, inte minst från det perspektiv med inriktning på långsiktig social hållbarhet som regeringen antagit i Agenda 2030.

Vi behöver ett samhälle där människor är friska, känner glädje, lust och stolthet, har balans i livet och har möjlighet att utvecklas. Vi behöver ett samhälle där ingen minister ska behöva sjukskriva sig för stressrelaterade symptom.

Vårt förslag är därför att sjukvårdsminister Gabriel Wikström, eller hans tillfälliga ersättare, snarast initierar en kommission som får till uppdrag att analysera förklaringar till den ökande psykiska ohälsan.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Lina Axelsson Kihlblom

ordförande föreningen Mind

Mind kräver en kommission för att analysera förklaringar till den ökande psykiska ohälsan. Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 16 juni.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • kagtriusn.qyscgkhuctlzjd@mazinzyd.kvsekg
  • 073-5018033
  • 08-347065 (växel Mind)
Karin har en lång erfarenhet från ideell sektor och ledarskap. Förutom arbetet som generalsekreterare för Det Naturliga Steget har hon länge... Visa mer

Om Mind

Vi förhindrar självmord och förebygger psykisk ohälsa

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldretelefonen (tel: 020-22 22 33) och Föräldratelefonen (tel: 020-85 20 00).