Skip to main content

Resandet med tåg fortsätter att öka i Skåne

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2012 11:52 CET

Resandet med tåg i Skåne fortsätter öka med 8 %. Mest ökar Österlenbanan till Simrishamn samt Västkustbanan. Citytunnelstationerna Triangeln och Hyllie ökar kraftigt (+23 % resp +41 %) men mest ökar Köpingebro (+48%). Resandet över Öresundsbron ökar med 5 %. På bl.a. Skånebanan, där det varit stora banarbeten under året, minskar resandet.

Statistiken bygger på de årliga resanderäkningar som görs i oktober för både Öresundståg och Pågatåg, vilka är uppräknade till årsvärden. För Öresundsbron bygger värdena på DSB:s försäljningsstatistik (så kallade salgstal), vilka är preliminära och kan komma att justeras något efter december månads utgång.

Bilagor:
1. Antal resor per station och år 2000-2012
2. Fördjupad analys och kommentarer till resandestatistiken

För mer information, kontakta
Mats Améen, chefsstrateg på Skånetrafiken, tfn 0451-28 85 66

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Varje år görs fler än 140 miljoner resor med Skånetrafikens 103 tåg, 540 regionbussar, 360 stadsbussar och 300 serviceresefordon. All trafik utförs på entreprenad. Omsättningen är cirka 3,2 miljarder. www.skanetrafiken.se