Skip to main content

Ingen går förskonad i en pandemi

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2020 14:47 CEST

– Vi, liksom resten av världen, är i den här pandemin tillsammans. Jag som ytterst ansvarig för kommunens omsorgsverksamhet har fullt förtroende för att våra medarbetare i omsorgsförvaltningen jobbar på utifrån de riktlinjer och lagar som finns. Vi granskas också av ansvarig myndighet Inspektionen för vård och omsorg, det är bra, säger Gunilla Druve Jansson (C), omsorgsnämndens ordförande i Skara kommun.

– Det är en fruktansvärd situation vi är i. Vi lider med de anhöriga och pratar givetvis med de som är drabbade. Just nu har vi inga bekräftade fall i våra verksamheter, men läget kan snabbt ändras. Det är en lömsk smitta där någon kanske inte får några symptom alls men är smittsam ändå. Andra får allvarliga symptom eller avlider i sviterna av sjukdomen. Oavsett vad man avlider av är det förluster där ingen går förskonad, säger Gustaf Olsson, kommundirektör.

Små boenden gör informationen utelämnande

– Framställningen i media är att vi varit vårdslösa med våra brukare och att alla dödsfall inom våra verksamheter har koppling till covid-19. Det är inte sant. Rapporteringen som varit i media är bristfällig på flera väsentliga punkter. Vi vill tydliggöra att ingen ny person har flyttat in på våra säbo medan vi har haft bekräftad covid-19, vi har dessutom haft intagningsstopp, fortsätter Gustaf Olsson.

Varje vecka hela våren, på särskilda pressträffar, har kommundirektör, medicinskt ansvarig sjuksköterska och kommunikationschef rapporterat om coronaläget i Skara kommun. Sedan den 6 maj, när kommunen hade sitt första bekräftade fall i omsorgens verksamhet, har också totala antalet smittade rapporterats till media. Det en balansgång att hålla rapporteringen relevant utan att riskera att röja någons hälsostatus. Flera kommuner har valt samma väg som Skara; att rapportera en sammanställning av det totala antalet smittade i verksamheterna utifrån mål nr 1294-20, Kammarrätten i Sundsvall.

– Frågan diskuteras i forum som krisledningsgruppen, med kommunjuristen och i juristnätverk, med andra myndigheter och våra förtroendevalda. Att för oss gå in i detalj om vilket boende som är drabbat blir utlämnande och vi riskerar då att bryta patientsekretessen. Begär man ut information från kommunen prövar vi varje ärende för sig, det finns inget generellt beslut om vad som lämnas ut eller inte, säger Gustaf.

Patientsekretess är ett samlingsbegrepp, men utgår från individens starka behov av integritet angående sin hälsostatus. I kommunens fem särskilda boenden bor knappt 150 personer, många av dem är multisjuka. Individerna är uppdelade i boenden om ca 20-30 personer. Att då lämna ut vilket boende som blivit drabbad av en smittsam sjukdom som leder till isolering blir blottande, eftersom sekretessen även gäller mellan de som bor på boendet.

Smittan finns överallt

– Vår verksamhet har varit hårt belastad och vi kan inte slappna av. Medarbetarna som har jobbat mår givetvis inte heller bra i det som nu sker och sliter hårt för att ta hand om våra brukare. Rutinerna vi har måste vi hålla i länge. Ingen i samhället kan ställa sig utanför och alla måste ta sitt personliga ansvar. Precis just i stunden har vi inga bekräftade fall i vår verksamhet, men detta får inte invagga oss i en falsk trygghet eftersom smittan finns i samhället. Imorgon kan ett provsvar komma tillbaka som är positivt. Vi måste helt enkelt utgå från att smittan finns överallt och agera därefter, avslutar Gustaf.

Skara – storslaget i det lilla. Vår anrika landsbygdsstad är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Vi omges av grönskande överraskningar och en hisnande historia - på landet, i staden och mittemellan. Här finns ett blomstrande näringsliv, rikt kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. I Skara kommun arbetar drygt 1800 personer med att skapa de bästa möjligheterna för våra invånare, besökare och företag. Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.