Skip to main content

Skellefteå kommun satsar vidare på våldsförebyggande arbete

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2020 17:44 CET

Våld är ett av de största samhällsproblemen i Sverige och orsakar både fysiskt och psykiskt lidande. För att bekämpa det arbetar Skellefteå kommun på flera sätt med våldsförebyggande arbete och för att stötta de som utsätts för våld i nära relationer. På torsdagen godkände socialnämnden att individ- och familjeomsorgen fortsätter sitt arbete i planerade och pågående projekt.

En av satsningarna som görs är Tryggare barn. Den vänder sig till föräldrar som använder våld i sitt föräldraskap och fokus ligger på att förebygga risksituationer och stärka barn- och föräldrarelationen. Via ”Tryggare barn” har tre personer på Familjegården i Skellefteå utbildat sig och hittills har uppskattningsvis tio familjer fått ta del av satsningen. Både barn och föräldrar har efteråt beskrivit att samvaron hemma blivit bättre och att konflikterna minskat.

En kommun fri från våld är ett annat projekt för att utveckla det våldsförebyggande arbetet. Arbetet ska bidra till ökad jämställdhet och minskat våld både i nära relationer och i offentliga miljöer. Under året 2020 genomförs ett kartläggningsarbete som ska utmynna i en plan för fortsatt arbete. Målet på sikt är att ett systematiskt våldsförebyggande arbete ska genomsyra hela kommunen och engagera flera aktörer inom kommunens olika förvaltningar, föreningslivet och civilsamhället.

Ytterligare ett projekt som pågår är Fråga om våld – arbetsgivarperspektivet. Utbildningen ska höja kunskapsnivån hos chefer när det gäller våld och dess processer, så att de tidigt kan se samband och fånga upp utsatthet hos medarbetarna.

Vill du veta mer om något av projekten?

Tryggare barn:

Nina Dahlgren-Sundqvist, enhetschef individ- och familjeomsorgen: 072-214 92 59

En kommun fri från våld:
Maria Bergström, socialsekreterare inom fältverksamheten: 070-673 53 62
Elenor Nygren, föräldrarådgivare: 073-059 57 21

Fråga om våld – arbetsgivarperspektivet:
Lena Stenvall, projektledare individ- och familjeomsorgen: 070-200 87 76
Åsa Forssell, verksamhetsutvecklare individ- och familjeomsorgen: 070-622 06 39

Övergripande frågor:
Linda Larsson, avdelningschef individ- och familjeomsorgen: 070-673 51 60
Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Socialnämnden: Iosif Karambotis, (S) ordförande: 072-249 92 26

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.