Skip to main content

​144 forskare får dela på 23 miljoner kronor ur Skånes universitetssjukhus donationer och stiftelser

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2020 10:20 CEST

Den kliniska forskningen stärks i år med nästan 23 miljoner kronor från Skånes universitetssjukhus donationer och stiftelser.

Den kliniska forskningen stärks i år med nästan 23 miljoner kronor från Skånes universitetssjukhus donationer och stiftelser.

Sammanlagt får 144 forskare vid Skånes universitetssjukhus, Laboratoriemedicin Skåne och Psykiatri Skåne som är verksamma i Lund eller Malmö, anslag från Sus donationer och stiftelser. Som lägst 100 000 kronor, som högst 450 000 kronor. Den totala summan som delas ut landar på 22,8 miljoner kronor. Nytt för i år är att de ansökningar som fått högst poäng i bedömningen får ett tvåårigt anslag.

Urvalet har genomförts av elva erfarna professorer med stöd av Vetenskapsrådets regelverk. Bedömningsgrunderna har utgått från klinisk patientnära forskning, innovationspotential och samhällsnytta. Prioriteringskommittén har även i år valt att satsa extra på yngre forskare (disputerade inom sju år), och forskare inom vårdvetenskap.

De senaste årens prioritering av forskning inom vårdvetenskap börjar nu ge resultat.
– 2019 fick vi in 18 ansökningar inom vårdvetenskap varav 11 beviljades anslag. I år fick vi in 26 ansökningar varav 20 beviljades anslag. Det känns väldigt bra att i ännu större utsträckning kunna bidra till att stärka den vårdvetenskapliga forskningen, säger Christine Rubertsson, barnmorska på Sus, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet och ledamot i prioriteringskommittén.

David Sparv, chefsjuksköterska på Skånes universitetssjukhus, tycker att prioriteringen av forskningen inom vårdvetenskap är viktig.
– Som universitetssjukhus behöver vi stärka den vårdvetenskapliga forskningen och driva den framåt. Det är viktigt för att kunna utveckla sjukvården och för att patienterna ska få den bästa vården, säger David Sparv.

Om Skånes universitetssjukhus donationer och stiftelser
Tack vare generösa gåvor och testamenterade pengar från privatpersoner kan Sus donationer och stiftelser årligen dela ut anslag till klinisk forskning.
Här finns mer information om Sus donationer och stiftelser:
Stöd forskningen vid Sus

För mer information kontakta:
Ingemar Petersson, forskningschef, tel. 046-17 58 10
Christine Rubertsson, barnmorska, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet, tel. 0708-69 39 93
David Sparv, chefsjuksköterska, tel. 046-17 37 52

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med rikssjukvård inom fyra områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö Högskola. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.