Skip to main content

Lars Isovaara lämnar riksdagen

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2012 11:10 CET

På en presskonferens på förmiddagen i riksdagen meddelade Jimmie Åkesson att Lars Isovaara lämnar sitt uppdrag som riksdagsledamot. Följande uttalande lästes då upp av Jimmie Åkesson:

På morgonen igår fick gruppledningen information från riksdagsförvaltningen om att Isovaara under natten utsatts för ett rån eller stöld och att det därefter varit en incident med en vakt där Isovaara blivit polisanmäld för att ha förolämpat vakten. Detta var den första informationen vi fick om händelsen. En tjänsteman i riksdagen kontrollerade också med den restaurang som Isovaara uppgivit att han besökt om det där fanns någon kvarglömd ryggsäck. Svaret vi fick var att någon ryggsäck ej fanns kvar där vilket gjorde att vi inte såg någon anledning att ifrågasätta Lars Isovaaras historia.

 

När vi sedan nås av uppgifter om att ryggsäcken hittas på en annan restaurang förändras vår bild av händelsen radikalt.

 

 

 

Vi har pratat med Lars Isovaara nu på morgonen. Han vidhåller att han verkligen uppfattat det som att han blivit bestulen och att han agerat känslomässigt därefter. Vi och han inser nu att så ej varit fallet.

 

 

 

Den situation han försatt sig själv och partiet i är så pass allvarlig att det inte är möjligt för honom att fortsätta att företräda partiet. Därför har Lars Isovaara idag begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av Sveriges Riksdag. Lars Isovaaras beslut visar att han är beredd att ta ansvar för sina handlingar.

 

Det som händer nu är att Lars Isovaara inom kort kommer att ersättas.  Lars Isovaara har under förmiddagen meddelat partiledningen att personliga problem kopplade till hans hälsotillstånd varit en bidragande orsak till hans oacceptabla uppträdande. Med anledning av detta kommer partiet att erbjuda hjälp och stöd till Isovaara. 

Lars isovaara kommer inte att göra några intervjuer under dagen mer än följande uttalande:

- Jag inser att mitt uppträdande gör det ohållbart att företräda partiet. Jag tar mitt ansvar för det inträffade och har därför begärt entledigande från mitt uppdrag som ledamot av Sveriges riksdag.