Pressmeddelande -

PROACT levererar lagringsmiljö till SPV

Pensionsuppgifterna på Statens Pensionsverk (SPV) i Sundsvall säkras i ett nytt lagringssystem som speglar information till en ny säker datahall. Det är IT-integratören PROACT som har levererat den nya, katastrofsäkrade lagringsmiljön. PROACT är sedan många år tillbaka leverantör av lagringslösningar hos SPV. Ett av Pensionsverkets krav i upphandlingen var att det nya systemet skulle ha snabbare och mindre arbetskrävande återställningar. Detta har uppfyllts med det nya systemet, som bygger på att backup-data sparas i det nya lagringssystemet och även i en traditionell bandbaserad lösning. - Stora filsystem med många filer tar lång tid att återlägga, och det kan leda till stora störningar för verksamheten när kritisk information inte är tillgänglig. Nu tar återläggningen från lagringssystemet bara ett par timmar. Om vi tappat en mejl-katalog eller fileserver-data så kan vi nå informationen direkt utan att gå till bandskåpet och hämta den, säger Kjell-Erik Andersson, teknikansvarig på SPV. Den nya lösningen, baserad på servrar från Network Appliance och programvaran SnapMirror, genomsyras av enkelhet. Speglingen är lätt att driftsätta, administrationen är lätt, och det är lätt att utöka lagringskapaciteten utan driftstörningar. Diskvolymen går att utöka 4-5 ggr och driftleverantören har fått ett kraftfullt verktyg för att optimera driften av den nya miljön. Det har också blivit betydligt lättare att efterleva de ständigt växande säkerhets- och revisionskraven. Inom kort räknar Kjell-Erik Andersson med att myndighetens prioriterade verksamhetssystem ska nyttja det nya lagringssystemet i bägge datahallarna, vilket minimerar risken för informationsförlust i dessa system. - Det finns andra myndigheter som har valt en lösning med dubblering av all data och servermiljö för prioriterade applikationer. Vi är inte där än men steget känns mindre genom den här investeringen. Utvecklingen och behoven går åt det hållet. Nu är det lätt att ta steget, så fort beslut är fattat, säger Kjell-Erik Andersson. Åke Beckman, senior systems engineer PROACT, tel 08-410 666 74, bec@proact.se Kjell-Erik Andersson, teknikansvarig SPV, kjell-erik.andersson@spv.se, 060-18 76 81 Om PROACT PROACT är specialist på att hantera, säkerställa och lagra stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom området storage och arkivering. PROACT-koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. PROACT grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999. Om SPV Statens pensionsverk, har till uppgift att beräkna och utbetala tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för anställda inom statsförvaltningen. SPV beräknar även pensionspremier för arbetsgivare och redovisar statens totala tjänstepensionsskuld. I dag är SPV en leverantör av pensionstjänster för de statliga och i viss mån, även för de privata avtalsområdena. Varje månad betalar SPV ut cirka 280 000 pensioner - till ett värde av 10 miljarder kronor per år. SPV sysselsätter cirka 320 anställda i Sundsvall.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag