Pressmeddelande -

Badrumsmarknaden väntas öka 2014

2013 var det tredje året i rad med minskad försäljningen av
badrumsprodukter på den svenska marknaden. Nedgången stannade på 3 % för året
som helhet. Orsakerna var dels ett minskat färdigställande av bostäder (enligt
våra beräkningar) men även en försvagad konsumenthandel under våren. Nybyggnation
och renovering vände upp under hösten, men inte tillräckligt mycket för att
kompensera för den svaga inledningen av året.

Under 2014 väntas trenden vända och badrumsmarknaden öka
igen. Nybyggnationen bidrar positivt då antalet påbörjade bostäder ökade under
2013 och väntas fortsätta upp 2014. Den positiva trenden i renoveringsmarknaden
bör fortsätta. De reala disponibla inkomsterna växer, räntan är fortsatt låg samtidigt
som bostadspriserna och sysselsättningen ökar. Bostadsbeskattningskommittèn har
lagt ett förslag om sänkta ROT-avdrag från 50 000 kronor till 34 000
kronor per person och år från och med 2015. Skulle förslaget gå igenom kommer
försäljningen av badrumsprodukter förmodligen att öka mer under 2014 men sedan
falla 2015.

Badrumsstatistiken
baseras på inrapporterade försäljningsvolymer av från aktörer verksamma inom
badrumsmarknaden.

Ämnen

  • Byggnadsindustrin

Kategorier

  • marknadsanalys
  • prognos
  • badrum
  • vvs

Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Vårt mål är att stärka våra kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande på en såväl strategisk som operativ nivå. Vidare är vi Norges och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central Europa.

Presskontakt

Johan Melbäck

Presskontakt Marknadsanalytiker Konsumentmarknad och varu-/tjänsteförbrukning 08-4409364

Thomas Ekvall

Presskontakt Pressansvarig och Makroekonom Byggmarknadsanalyser Norden 08-4409367

Ellinor Lindström

Presskontakt Marknadsanalytiker Nöjd Kund-undersökningar och analyser för nya bostäder och lokaler 08-4409365

Relaterat innehåll