Pressmeddelande -

Den Europeiska byggbranschen når stabilare grund

Den europeiska byggbranschen visar allt tydligare tecken på att tillfriskna. Den rapport som publicerades den 13 juni vid Euroconstructkonferensen i Oslo bekräftade inte bara att utsikterna ljusnat, det var även den andra rapporten i rad där prognoserna justerats upp och det är främst bostadsbyggandet som inledningsvis agerar draglok. Tillväxttakten är dock svag men för en bransch med många svåra och turbulenta år bakom sig är alla tecken på stabilitet och återhämtning välkommen.

Uppjusteringen från den rapport som publicerades den 29 november var blygsam. De totala bygginvesteringarna förväntas nu bli + 1,3 procent 2014 och + 2,0 procent 2015 jämfört med + 0,9 procent respektive + 1,8 procent. För 2016 är prognosen oförändrad på + 2,2 procent. Sedan finanskrisen har de europeiska bygginvesteringarna gått tillbaka med nästan 22 procent. Nybyggnationen totalt har minskat med 38 procent och bostadsbyggandet med hela 44 procent. ROT, (Renovering Ombyggnation, Tillbyggnad) är mer stabil med en total nedgång på drygt 7 procent. Byggbranschen lider fortfarande av neddragen offentlig konsumtion, en på sina håll extremt svag arbetsmarknad och ett lågt kapacitetsutnyttjande i ekonomin. Bostadsbyggandet föll dessutom från historiskt höga nivåer i många länder och dessa marknader präglas fortfarande av ett bostadsöverskott. Tillväxtpotentialen är med andra ord svag trots att vändningen kommer från mycket låga nivåer.

Investeringarna förväntas öka inom alla delsektorer men byggandet av industri, kontor och kommersiella lokaler hämmas på kort sikt av en svag sysselsättningsutveckling. Den offentliga ekonomin är även ansträngd i många länder vilket påverkar investeringarna inom skola, vård-och kulturbyggnader samtidigt som underhållsåtgärder får högre prioritet. Stora skillnader föreligger mellan olika länder i hur man påverkats av krisen och vilka förutsättningar som finns att vända den negativa utvecklingen. Sydeuropa, Irland och delar av Östeuropa brottas fortfarande med svag ekonomi och hög arbetslöshet vilket håller ned efterfrågan. Centraleuropa och Norden har drabbats i mindre utsträckning då fastighetsägare och den offentliga sektorn haft bättre förutsättningar att hålla igång ROT aktiviteten och starta offentliga byggprojekt. En svag utveckling i stora länder som Spanien, Italien och Frankrike är det främsta skälet till att återhämtningen är trög. Sverige följer den huvudsakliga trenden i övriga Europa och det är främst nya flerbostadshus som utgör draglok. Återhämtningen bygger på en fortsatt stabilisering och ekonomisk tillväxt i de västeuropeiska ekonomierna. Trots att osäkerheterna minskat så har de mest skuldsatta länderna fortfarande stora utmaningar framför sig varför det är för tidigt att blåsa faran över.

Önskas mer information är ni välkommen att kontakta Bengt Henricson, Marknadsanalytiker, Prognoscentret AB: 08-440 93 66, Mail: bengt.henricson@prognoscentret.se

Ämnen

 • Byggnadsindustrin

Taggar

 • bostadsbyggandet
 • bostäder
 • byggmarknad
 • europeiska byggmarknaden
 • krisen
 • marknadsanalys
 • marknadsanalytiker
 • nybyggnationen
 • prognos
 • renovering

Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Vårt mål är att stärka våra kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande på en såväl strategisk som operativ nivå. Vidare är vi Norges och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central Europa.

Presskontakt

Johan Melbäck

Presskontakt Marknadsanalytiker Konsumentmarknad och varu-/tjänsteförbrukning 08-4409364

Thomas Ekvall

Presskontakt Pressansvarig och Makroekonom Byggmarknadsanalyser Norden 08-4409367

Ellinor Lindström

Presskontakt Marknadsanalytiker Nöjd Kund-undersökningar och analyser för nya bostäder och lokaler 08-4409365

Relaterat material