Pressmeddelande -

Den fysiska butiken fortsatt viktig för färgköparen

Vi har undersökt hur färgkonsumenten inhämtar information inför ett köp jämfört med hur den generella byggvarukonsumenten agerar. Resultaten visar tydligt att besök i den fysiska butiken utgör den viktigaste källan för produktjämförelser, inspiration och rådgivning.

Informationsinsamlingen är den fas i inköpsprocessen då konsumenter inhämtar inspiration och värderar produkter utifrån pris, varumärke och design. När hushåll ska inhandla färg för målning av bostaden eller fritidshuset är informationsinsamling ett synnerligen viktigt steg i inköpsprocessen eftersom bedömningen av olika kulörer och färgers egenskaper kan upplevas som komplex.

För byggvaruprodukter generellt där en hög andel av köpen idag sker online är hemsidor nästan en lika viktig källa för informationsinhämtning som besök i butik. När det gäller inköp av färg sker fortsatt majoriteten av köpen i fysiska butiker och kunden vill också i större utsträckning komma i kontakt med kunnig personal för råd och tips.

Diagrammet beskriver de främsta informationskällorna som hushåll använder vid inköp av färg och byggvaror generellt.

Diagrammet beskriver de främsta informationskällorna som hushåll använder vid inköp av färg och byggvaror generellt.

Undersökningen visar att färgkunden tycker att färgbutiker presterar bättre än byggvaruhandlare avseende information och graden av inspiration. Trots att majoriteten av färgköpen sker i butik ser vi också att andelen hushåll som söker information om målning på webben har ökat kraftigt de senaste åren. Inte helt oväntat är det de yngre målgrupperna som står för förändringen. Vanligaste källan på webben är återförsäljarnas hemsidor följt av färgvarumärkenas egna hemsidor. Vid analys av byggvaruprodukter generellt skiljer sig detta då även prisjämförelsehemsidor som pricerunner.se, prisjakt.se m.fl. har stor betydelse.

Oavsett hur e-handeln utvecklas i färgbranschen så kommer den fysiska butiken troligtvis att ha en fortsatt avgörande roll. Köpet är tämligen komplext och kunden har ett behov av att rådfråga personalen i butiken. Samtidigt ser vi att de yngre målgrupperna kommer in med ett annat beteende med krav på digital produktinformation och möjlighet till dialog med återförsäljaren. Vi ser också att det finns skillnader mellan olika färgprodukter. Hushållen inhämtar betydligt mer information på webben avseende invändig målning än utvändig målning – ett inte så förvånande resultat då utvändig målning kräver mer rådgivning kring färgers beständighet och egenskaper.

Ovanstående analys baseras på Prognoscentret nya tjänst ReStory – en webbapplikation som samlar in data om tusentals svenska hushålls inköp av byggvaror för hemmet. Hushållen har besvarat frågor om samtliga faser i inköpsprocessen (1) Behovsfasen (2) Informationsinsamlingen (3) Värdering av olika alternativ (4) Köpet (5) Utvärdering av köpet. ReStory undersöker löpande mängder av olika branscher t.ex. kök, badrum, garderober, dörrar, fönster, färg, vitvaror och isolering. Läs mer på www.prognoscentret.se/restory

Ämnen

  • Boendefrågor

Prognoscentret är ett oberoende analysföretag och har sedan starten 1978 utvecklats till att idag vara Nordens ledande leverantör av högkvalitativa marknadsanalyser inom bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna. Vårt mål är att stärka våra kunders marknadsposition genom att tillgodose deras behov av högkvalitativa analyser om marknadens storlek, utveckling och struktur. Informationen är ett optimalt verktyg för beslutsfattande på en såväl strategisk som operativ nivå. Vidare är vi Norges och Sveriges representanter i Euroconstruct som består av 19 ekonomiska och tekniska undersökningsinstitut i väst och central Europa.

Presskontakt

Johan Melbäck

Presskontakt Marknadsanalytiker Konsumentmarknad och varu-/tjänsteförbrukning 08-4409364

Thomas Ekvall

Presskontakt Pressansvarig och Makroekonom Byggmarknadsanalyser Norden 08-4409367

Ellinor Lindström

Presskontakt Marknadsanalytiker Nöjd Kund-undersökningar och analyser för nya bostäder och lokaler 08-4409365

Relaterade nyheter