Pressmeddelande -

Därför känner sig varannan svensk otrygg

Hälften av alla svenskar känner sig emellanåt otrygga i sina städer och kriminalitet, för få poliser och berusade personer uppges vara de främsta orsakerna. Det visarteknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs rapport Samhällsbarometern. Mest otrygga är invånarna i Stockholm, Södermanland och Uppsala medan gotlänningarna och norrbottningarna är de som känner sig tryggast.

Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Totalt har 2 500 svenskar svarat på frågor om samhällsutvecklingen i sina städer. Undersökningen visar att nästan hälften av svenskarna då och då känner sig otrygga där de bor och bland dem uppger var tionde att de aldrig är helt trygga.

Den främsta anledningen till att svenskarna känner sig otrygga är oro för kriminalitet, det svarar hela 73 procent. Därefter är för få poliser och berusade människor de vanligaste anledningarna till att man är otrygg i sina städer. Ett annat orosmoment, främst bland kvinnor, är mörkret. Hela sex av tio kvinnor känner sig otrygga efter skymning.

– Det är väldigt viktigt att känna sig trygg där man bor. Både kommuner och samhällsutvecklare måste därför ta ansvar för såväl ljussättning som planering vid byggnation och förvaltning. På så sätt kan vi skapa ett tryggare samhälle där invånarna känner större säkerhet, säger Per-Arne Gustavsson, VD på Projektengagemang.

Gotland – Sveriges mest trygga län
Enligt Samhällsbarometern är gotlänningarna de som känner sig tryggast i Sverige, det svarar nämligen hela 70 procent att de alltid gör. Därefter är det norrbottningarna och Jönköpingsborna som tycker att deras städer är mest säkra. Minst trygga känner sig däremot invånarna i Stockholm och Södermanland. 57 procent respektive 53 procent uppger att de emellanåt eller alltid känner sig otrygga.

Topplista – Här känner sig svenskarna mest trygga:
1. Gotlands län              70 %
2. Norrbottens län          66 %
3. Jönköpings län          59 %
4. Jämtlands län            59 %
5. Värmlands län           59 %

Topplista – Här känner sig svenskarna minst trygga:
1. Stockholms län          57 %
2. Södermanlands län   53 %
3. Uppsala län               50 %
4. Skåne län                  50 %
5. Örebro län                 48 % 

Om undersökningen
Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen genomfördes i mars 2017 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

Bilaga.

Känner du dig trygg i din stad?

Alla Man Kvinna
Ja, alltid 50 % 56 % 45 %
Ja, ibland 37 % 32 % 43 %
Nej 11 % 11 % 11 %
Vet ej 1 % 1 % 2 %
Vad får dig att känna dig otrygg i din stad?
Alla Man Kvinna
Kriminaliteten 73 % 80 % 67 %
För få poliser 51 % 56 % 46 %
Berusade/påverkade människor 45 % 40 % 49 %
Mörker 43 % 25 % 59 %
För dålig sjukvård 26 % 23 % 28 %
Parker och Buskage 17 % 8 % 24 %
För mycket trafik 16 % 14 % 18 %
Trängsel/för mycket folk 14 % 13 % 14 %
Annat 8 % 13 % 5 %
Vet ej 1 % 2 % 1 %

Ämnen

  • Säkerhet

Kategorier

  • projektengagemang

Projektengagemang erbjuder kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, el- och teleteknik, VVS, industri och energi, infrastruktur samt projektledning. Vår projektmetodik och unika samarbetsmodell skapar varje dag mervärden för koncernens kunder runt om i Sverige. Läs mer på www.pe.se


Presskontakt

Arvid Linder

Presskontakt PR- & pressansvarig 070-779 58 98