Pressmeddelande -

PEs arkitektföretag Tema är generalkonsult för den nya miljardsatsningen i Uppsala

PEs arkitektföretag Tema får uppdraget som generalkonsult för Akademiska Hus nya satsning på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Förutom generalkonsult är Tema även ansvarig arkitekt samt landskapsarkitekt för uppdraget. PE-koncernen har även ansvar för elprojektering och är dessutom projektledare för projekteringsledningen.

Utvecklingen av Ångströmlaboratoriet inleds med en tillbyggnad av en ny flygel mot söder som främst kommer att innehålla undervisningslokaler och kontorsplatser. Nästa steg blir en ny kubformad huvudbyggnad mot norr där drygt 1 200 studenter och 400 anställda kommer att ha sin hemvist. Satsningen omfattar två tillbyggnader om totalt 30 000 kvadratmeter. Inom el projekterar PE all el, tele, brandlarm, datanät, mobiltäckning och hiss.

– Jag är oerhört glad och stolt över att få vara med vid ombyggnationen av Ångströmlaboratoriet. Det är ett mycket spännande projekt och har skapats i ett nära samarbete mellan arkitekter och landskapsarkitekter och visar hur bra det blir när vi arbetar tillsammans och kan ta ett helhetsgrepp, säger Marika Axén, uppdragsansvarig arkitekt på Tema.

Anbudssumman för hela PE-koncernen uppgår till 32 miljoner kronor.

Ämnen

  • Ingenjörskonst

Projektengagemang erbjuder kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, el- och teleteknik, VVS, industri och energi, infrastruktur samt projektledning. Vår projektmetodik och unika samarbetsmodell skapar varje dag mervärden för koncernens kunder runt om i Sverige. Läs mer på www.pe.se


Presskontakt

Arvid Linder

Presskontakt PR- & pressansvarig 070-779 58 98