Pressmeddelande -

Europapatent för Schelinkatetern

Medicinteknikbolaget ProstaLund har erhållit patentskydd i Europa, s k Europapatent för sin Schelinkateter™, som används i samband med värmebehandling av godartad prostataförstoring. Katetern, som lanserades för två år sedan används för att injicera bedövningsmedel och andra läkemedel direkt i prostatavävnaden. Tiden för värmedbehandlingen, som kan utföras på läkarmottagningen, kan därmed kortas till ca 15 minuter jämfört med tidigare upp till ca 45 minuter. ”Europapatent för Schelinkatetern innebär självklart en ytterligare positiv förstärkning av vår redan omfattande patentportfölj med produkter för effektiv behandling av godartad prostataförstoring utanför operationssalen,” säger Ulf Rosén, VD ProstaLund. ”Med hjälp av Schelinkatetern förkortas alltså behandlingstiden med CoreTherm* väsentligt. Detta är naturligtvis i första hand mycket positivt för patienten, men också av hälsoekonomiska skäl är det av stor betydelse. Kortare behandlingstider och dessutom utan behov av en operationssal frigör resurser för t ex behandling av prostatacancer,” fortsätter Ulf Rosén. Utformning Schelinkatetern™ är formad som en vanlig urinvägskateter, men har även en extra kanal genom vilken man för in en bedövningskanyl i hårdplast, som kopplas till en spruta. Bakgrund Sonny Schelin, överläkare vid Länssjukhuset i Kalmar har utvecklat Schelinkatetern i samarbete med ProstaLund. Patent har hittills beviljats i USA, Sverige och Australien och produkten är CE-märkt (godkänd för försäljning inom EU), men ännu ej godkänd för försäljning i USA. Kliniska utvärderingar med injektion av lokalbedövningsmedlet, som innehåller adrenalin har ägt rum på ett antal europeiska sjukhus och katetern finns nu för försäljning i Europa. Idag används Schelinkatetern tillsammans med CoreTherm vid de flesta fall av värmebehandling av godartad prostataförstoring i Skandinavien/Tyskland. Lokalbedövningen med adrenalin/epinefrin bidrar till ett minskat blodflöde, vilket i sin tur innebär en lindrigare och kortare behandling. * CoreTherm® är ett behandlingssystem, utvecklat av ProstaLund för behandling av godartad prostataförstoring. För mer information, v.v. kontakta Ulf Rosén, VD ProstaLund 018-418 19 00, 0706-86 29 16 ProstaLund® är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och säljer utrustning för behandling av godartad prostataförstoring baserat på en unik individanpassad mikrovågsbehandling, som sker under samtidig temperaturmätning. Verksamheten, som bedrivs i nära samarbete med ledande universitet och sjukhus i såväl Sverige som runt om i världen introducerades 1998 och i slutet av 2002 erhöll bolaget FDA-godkännande. I dagsläget har drygt 18.500 patienter genomgått behandling med ProstaLunds utrustning och metoden används idag på drygt 200 sjukhus i Sverige, övriga Europa och USA. www.prostalund.com.

Ämnen

  • Medicin, läkemedel