Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Vad tycker vi på Prostatacancerförbundet om...? 

 1. Diagnostisk strategi: 
- MR
För att minska överdiagnostiken ska patient med förhöjt PSA-värde först utredas med bpMRT (biparametriskmagnetsresonanstomografi) och därefter endast vid behov biopseras. 

- Biomarkörer
För att minska väntetiderna till MR bör man använda alternativa biomarkörer, exempelvis riskkalkylatorn STHLM3.

- Multidiciplinär konferens (MDK)
Alla patienter med konstaterad prostatacancer ska diskuteras vid MDK där tvärprofessionell bedömning ska ske.

2. Diagnosbesked
Patienten ska få saklig information, skriftligt såväl som muntligt, om sin sjukdom, behandling, biverkningar och rehabilitering. Detta ska ske vid ett personligt besök där kontaktsjuksköterskan närvarar. Uppföljningssamtal ska alltid ske eller ett patologiskt diagnosbesked (PAD). Närstående ska erbjudas möjlighet att delta vid varje besök hos läkaren. 

3. Min vårdplan på nätet
Patienter som drabbas av prostatacancer ska i samband med PAD-besked erhålla sin vårdplan digitalt eller utskriven om patienten saknar digital kompetens.

Här redovisar vi det som förbundet anser vara av synnerligen vikt för att förbättra tillgänglighet och skapa en prostatacancervård i ”världsklass”. I övrigt hänvisar vi till det nationella vårdprogrammet för prostatacancer 🙏

#prostata #cancer #prostatacancer #prostatacancerförbundet #kampenmotprostatacancer #hälsa #sjukvård #sjukdom #välgörenhet #prostatacancervård

Vad tycker vi på Prostatacancerförbundet om...? 1. Diagnostisk strategi: - MR För att minska överdiagnostiken ska patient med förhöjt PSA-värde först utredas med bpMRT (biparametriskmagnetsresonanstomografi) och därefter endast vid behov biopseras. - Biomarkörer För att minska väntetiderna till MR bör man använda alternativa biomarkörer, exempelvis riskkalkylatorn STHLM3. - Multidiciplinär konferens (MDK) Alla patienter med konstaterad prostatacancer ska diskuteras vid MDK där tvärprofessionell bedömning ska ske. 2. Diagnosbesked Patienten ska få saklig information, skriftligt såväl som muntligt, om sin sjukdom, behandling, biverkningar och rehabilitering. Detta ska ske vid ett personligt besök där kontaktsjuksköterskan närvarar. Uppföljningssamtal ska alltid ske eller ett patologiskt diagnosbesked (PAD). Närstående ska erbjudas möjlighet att delta vid varje besök hos läkaren. 3. Min vårdplan på nätet Patienter som drabbas av prostatacancer ska i samband med PAD-besked erhålla sin vårdplan digitalt eller utskriven om patienten saknar digital kompetens. Här redovisar vi det som förbundet anser vara av synnerligen vikt för att förbättra tillgänglighet och skapa en prostatacancervård i ”världsklass”. I övrigt hänvisar vi till det nationella vårdprogrammet för prostatacancer 🙏 #prostata #cancer #prostatacancer #prostatacancerförbundet #kampenmotprostatacancer #hälsa #sjukvård #sjukdom #välgörenhet #prostatacancervård

Presskontakt

Olov Berggren

Olov Berggren

Presskontakt Generalsekreterare 070-720 86 93
Maria Ahlvik

Maria Ahlvik

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-655 44 42
Torsten Tullberg

Torsten Tullberg

Presskontakt Kampanjledare, Mustaschkampen 070-928 22 19

Tillsammans bekämpar vi prostatacancer

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Prostatacancerfonden.
Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet den rikstäckande kampanjen Mustaschkampen för att väcka uppmärksamhet kring prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Den blå mustaschen är kampanjens signum. Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 27 lokala prostatacancerföreningar och flera hundra företag och organisationer.

Prostatacancerförbundet
Barks väg 14
170 73 Solna
Sverige