Pressmeddelande -

Pointsec bildar nytt affärsområde för mobil säkerhet

Pointsec Wireless Solutions ska öppna nya försäljningskanaler för krypteringslösningar mot operatörer och mobiltelefontillverkare Protect Datas dotterbolag Pointsec bildar ett nytt självständigt affärsområde, Pointsec Wireless Solutions, med uppgiften att utveckla och marknadsföra krypteringslösningar för professionella användare mot mobilmarknaden. I grunden finns samma behov av att skydda lagrade data genom kryptering för alla slags mobila enheter, men när det gäller driftstöd och administration råder speciella förutsättningar för smart­phones och andra enheter som utnyttjar mobilnäten för datakommunikation. Många kunder väljer i dag en lösningsleverantör för mobila IT-lösningar som tillhandahåller integrerade nätverkstjänster, med såväl applikationer som säkerhetslösningar. Pointsec Wireless Solutions svarar upp mot dessa önskemål från kunderna genom att förstärka och utöka marknadskanalerna för Pointsecs säker­hetslösningar gentemot mobiloperatörer och tillverkare av mobiltelefoner. Den nya organisationen kommer också att utnyttja sin specialkunskap om mobilmarknaden för att påverka Pointsecs produktutveckling, så att företaget på bästa sätt kan tillgodose nya behov inom säkra mobila lösningar bland sina partners inom mobilbranschen och deras kunder. – Pointsec har länge legat i täten för utvecklingen av krypteringslösningar för mobila användare och vi stödjer i dag fler plattformar och fler slags mobil utrustning än någon konkurrent. Vi ser också att smartphones och avancerade mobilapplikationer som pushteknik för e-post snabbt breder ut sig bland professionella användare. Detta ger oss ett perfekt läge att förstärka vårt fokus på denna växande marknad, säger Peter Larsson, VD för Pointsec. – Genom att bilda Pointsec Wireless Solutions kan vi koncentrera de resurser och den expertis som krävs för att driva ett framgångsrikt kanalprogram på mobilmarknaden. Vi demonstrerar samtidigt för våra företagskunder att vi kan leva upp till deras höga förväntningar om att tillgodose säkerhets­behoven för deras mobila användare, fortsätter Peter Larsson. – På i-mate märker vi en avsevärt ökad efterfrågan på mobila applikationer för professionella användare, exempelvis e-post med pushteknik för Windows Mobile. Pointsec är en etablerad partner till oss och de har en dokumenterad förmåga att leverera säkerhetslösningar som uppfyller mobilmarknadens krav. Vi ser positivt på att företaget förstärker sitt fokus på krypteringslösningar för Windows Mobile-användare och ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete med dem, säger Michael Cavey, chef för Content & Services vid i-mate. Pointsecs lösning förser mobil utrustning med fullständig datakryptering och accesskontroll som säkerställer att den lagrade informationen förblir skyddad och privat, även om telefonen tappas bort eller blir stulen. Krypteringen kan anpassas till organisationens säkerhetspolicy. Processen är helt automatisk och transparent så att användarens arbete inte påverkas och den medför i praktiken ingen märkbar försämring av systemets prestanda. Pointsec stödjer de största systemplattformarna för mobil IT-utrustning, bland annat Symbian, Microsoft Pocket PC, Windows Mobile och Palm. Thomas Bill, VD för Pointsecs moderbolag Protect Data, blir tillförordnad VD för Pointsec Wireless Solutions AB. Mer information finns på: www.pointsecwirelesssolutions.com. För frågor och mer information, kontakta: Thomas Bill, VD Protect Data AB, tel. 08-459 54 00 Om Pointsec Pointsec är ett svenskt företag som är världsledande inom IT-säkerhet för mobila användare. Våra lösningar skyddar känslig information som lagras på hårddiskar och flyttbara minnen genom automatisk kryptering och stödjer de vanligaste system­plattformarna för bärbara datorer, handdatorer och smartphones. Bland kunderna återfinns en rad stora företag och myndig­heter över hela världen. Pointsec AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB som är noterat på OM Stockholmsbörsen (PROT). Företaget är representerat med nio egna kontor i Europa, två kontor i USA, två kontor i Indien, samt ett kontor i vardera Japan, Australien och Förenade Arabemiraten. Mer information finns på www.pointsec.com och www.protectdata.se

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag