Pressmeddelande -

PS Energi får 19 miljoner kronor i klimatinvesteringsstöd för byggnation av en grön vätgastankstation i Ljungby

Naturvårdverket har inom ramen för Klimatklivet beviljat PS Energi stöd på drygt 19 miljoner kronor för delfinansiering av en vätgastankstation vid E4:an i Ljungby. Målsättningen är att tankstationen ska vara Kronobergs första fullskaliga gröna vätgastankstation som riktar sig till både tung och lätt trafik och beräknas stå färdig till sommaren 2023.

Projektet ska göra grön vätgas tillgänglig för kommunens invånare, företag och förbipasserande trafik och bygger i grunden på ett större synergisamarbete tillsammans med Strandmöllen AB, Ljungby Energi AB och Ljungby kommun. Samarbetets helhetskoncept innebär att Strandmöllen ska bygga en produktionsanläggning för grön vätgas som Ljungby Energi i sin tur förser med grön el. Den lokalproducerade gröna vätgasen ska bland annat levereras till PS Energis tankstation där Ljungby kommun blir en av många kunder som vill tanka sina fordon med grön lokalproducerad vätgas med vatten som enda utsläpp. ”Den gemensamma satsningen när det gäller produktion, försäljning och förbrukning av vätgas, visar att Ljungby kommun menar allvar när det gäller att gå före med nya drivmedel. Den strategiska placeringen i skärningspunkten mellan E4an och 25:an vilket är ett av Sveriges bästa logistiklägen vilket ytterligare förstärker möjligheterna i framtiden”, säger kommunalråd Magnus Gunnarsson.

”Vi på PS Energi tror att grön vätgas kommer att vara en viktig pusselbit i omställningen av landets transporter från fossila drivmedel till fossilfria alternativ. Företaget vill vara en del av denna omställning, bland annat genom vår målsättning att bygga minst 10st vätgasstationer i södra Sverige till år 2030. Som drivmedelsföretag är vår vision att vi ska vara ett hållbart och ansvarstagande
alternativ i en utmanande bransch och när det ges möjlighet vara en avgörande del av samhället. Därför förbereder vi oss på framtiden genom att tydligt fokusera på en omställning med gröna investeringar och insatser. Vi gör inte bara detta för att säkerställa en stark position på framtidens marknad utan också för att vi vill ta vårt ansvar”, säger Magnus Sjöö, VD PS Energi.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Sjöö, VD, magnus@psenergi.se, 035-19 19 13

För mer information om PS Energi, vänligen se www.psenergi.se

Ämnen

  • Miljö, energi