Patenterad plastersättare görs globalt tillgänglig

Nyheter   •   Okt 24, 2019 11:07 CEST

”Vår innovation är tillgänglig för alla som vill vara med och rädda planeten från engångsplast. Vi har ont om tid och licensiering är det enda sättet att snabbt kunna skala en ny teknologi. Jag utgår ifrån att vi har hundratals industriella PulPac-linor som producerar miljardtals plastfria produkter redan om några år”, säger Linus Larsson, uppfinnare av ”torrformad cellulosa” och VD för PulPac AB.

Patented alternative to plastics is made globally available

Nyheter   •   Okt 24, 2019 11:03 CEST

​“Our innovation is available to anyone who wants to save the planet from single-use plastics. Time is short and licensing is the only way to quickly scale a new technology. I estimate that we will have hundreds of industrial PulPac production lines that produces billions of plastic-free products within a few years””, says Linus Larsson, inventor of "dry molded fiber" and CEO of PulPac.

PulPac "Top Story" på nyhetsplattformen Packaging Insights

Nyheter   •   Okt 24, 2019 10:55 CEST

Packaging insights, nyhetsplattform för förpackningsindustrin, har idag en intervju med PulPac's CEO, Linus Larsson, som sin Top Story.

PulPac strengthens the board with cutting-edge expertise in technology licensing through Marcus Palm

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2019 15:10 CEST

Marcus Palm is a new board member of the startup company PulPac, which develops technology that can replace disposable plastic with paper on a global scale. Marcus Palm is Director Legal Affairs at Välinge Innovation, a company whose business model, like PulPacs, is based on innovation and licensing of intellectual property rights.

PulPac's patented technology for making paper products makes it possible to replace single-use plastics at a lower price. PulPac, which has developed and licensed its technology to brands and manufacturers, is now focusing on scaling up and commercializing the technology.

“Marcus has a very relevant background that matches PulPac's needs. With his unique experience in both legal and business aspects of technology licensing, Marcus will be a great asset to the Board.” Says PulPac's Chairman Björn Engström.

Marcus Palm, born in 1974, has over the past ten years built up the legal function at Välinge to become a central cog in the company's business model. Välinge licenses, ie sells the right to use, its patented click lock technology for floors and furniture. The company has one of the world's most comprehensive patent portfolios in the flooring industry, with around 2,000 patents and over 200 licensees globally. Marcus has previously worked as a lawyer at the law firm Vinge for many years. In 2017, Marcus was awarded the “Company Lawyer of the Year” award in Sweden, where his ability to balance between commercial and legal aspects of business is mentioned as one of his main strengths.

“Creating a licensing business that is mutually profitable for us and our customers is a prerequisite for global growth. Marcus' deep knowledge and long experience of this will be very valuable to us.” Says PulPac's CEO Linus Larsson.

In addition to Marcus Palm, PulPac's Board consists of Björn Engström (Chairman), Ove Larson, Niclas Möller, Jeff Krentz and David Sandberg.

“PulPac is a very exciting company with an important vision. I look forward to taking an active role in the board's work and contributing to the company's success and growth.” Comments Marcus Palm.

PulPac AB is an R&D and IP company that develops and licenses technology for manufacturing of packaging and disposables made of paper. The vision is to replace single-use plastic at a lower price on a global scale. The company, which has 18 employees, was formed in 2017 and is based in Gothenburg.

Marcus Palm is a new board member of the startup company PulPac, which develops technology that can replace disposable plastic with paper on a global scale. Marcus Palm is Director Legal Affairs at Välinge Innovation, a company whose business model, like PulPacs, is based on innovation and licensing of intellectual property rights.

Läs vidare »

PulPac förstärker styrelsen med spetskompetens inom tekniklicensiering genom Marcus Palm

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2019 14:04 CEST

Marcus Palm är ny styrelseledamot startupbolaget PulPac som utvecklar teknik som kan ersätta engångsplast med papper i global skala. Marcus Palm är chefsjurist på Välinge Innovation, ett bolag vars affärsmodell i likhet med PulPacs bygger på innovation och licensiering av immateriella rättigheter.

PulPacs patenterade teknik för att tillverka pappersprodukter gör det möjligt att ersätta förpackningar och engångsprodukter av plast till ett lägre pris. PulPac, som utvecklat och licensierar sin teknik till varumärken och tillverkare fokuserar nu på att skala upp och kommersialisera tekniken.

”Marcus har en mycket relevant bakgrund som matchar de behov PulPac har. Med sin unika erfarenhet av både legala och affärsmässiga aspekter av tekniklicensiering kommer Marcus bli en stor tillgång i styrelsearbetet.” säger PulPacs styrelseordförande Björn Engström.

Marcus Palm, född 1974, har de senaste tio åren byggt upp juristfunktionen på Välinge till att bli en central kugge i bolagets affärsmodell. Välinge licensierar, dvs säljer rätten att nyttja, sin patenterade klickslåsteknik för golv och möbler. Bolaget har en av världens mest omfattande patentportföljer i sin bransch, med cirka 2000 patent och över 200 licenstagare globalt. Marcus har tidigare arbetat som advokat på Advokatfirman Vinge i många år. 2017 fick Marcus utmärkelsen ”Årets Bolagsjurist” i Sverige, där hans förmåga att balansera mellan det kommersiella och legala nämns som en av hans främsta styrkor.

”Att skapa en licensaffär som är ömsesidigt lönsam för oss och våra kunder är en förutsättning för global tillväxt. Marcus djupa kunskap och långa erfarenhet av just detta kommer vara mycket värdefull för oss.” säger PulPacs VD Linus Larsson.

PulPacs styrelse består förutom Marcus Palm av Björn Engström (styrelseordförande), Ove Larson, Niclas Möller, Jeff Krentz och David Sandberg.

”PulPac är ett väldigt spännande bolag med en viktig vision. Jag ser fram emot att ta en aktiv roll i styrelsearbetet och bidra till bolagets framgång och tillväxt.” kommenterar Marcus Palm.

PulPac AB är ett R&D och IP bolag som utvecklar och licensierar teknik för att tillverka engångsprodukter och förpackningar av papper. Visionen är att ersätta engångsplast till ett lägre pris på en global skala. Bolaget, som har 18 anställda, bildades 2017 och är baserat i Göteborg.

Marcus Palm är ny styrelseledamot i startupbolaget PulPac som utvecklar teknik som kan ersätta engångsplast med papper i global skala. PulPac fokuserar nu på att skala upp och kommersialisera sin patenterade teknik. Marcus Palm, född 1974, är chefsjurist på Välinge Innovation, ett bolag vars affärsmodell i likhet med PulPacs bygger på innovation och licensiering av immateriella rättigheter.

Läs vidare »

STARTUPBOLAGET PULPAC AB BREDDAR ÄGANDET OCH TAR IN NYTT KAPITAL FÖR ATT INDUSTRIALISERA NY TEKNIK SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT ERSÄTTA PLASTEN I FÖRPACKNINGAR OCH ENGÅNGSPRODUKTER MED PAPPER

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 10:00 CEST

Marknadens intresse har varit stort för den teknik som uppfunnits och utvecklas av PulPac AB i Göteborg. Tekniken, som är patenterad och erbjuds kunder på licens, gör det möjligt att ersätta engångsplast med papper. Ett konsortium av västsvenska investerare via PP Intressenter AB (PPI) har gått in som ny ägare i PulPac. I samband med ägarförändringen tillförs nytt kapital, vilket möjliggör en kraftfull satsning på att industrialisera tekniken.

”PulPac är en teknik för att forma cellulosa på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. På mindre än en sekund kan vi forma en stark och stabil produkt helt i papper och i nästan vilken form eller utseende som helst. Detta är helt unikt och öppnar för att industriellt och storskaligt ersätta plasten i förpackningar och engångsprodukter” säger Linus Larsson, PulPac’s vice VD, tillika en av uppfinnarna av tekniken.

Startupbolaget PulPac AB är sprunget ur ett intraprenörsprojekt inom WPP plc,en världsomspännande koncern med ca 200 000 anställda, vilken fram till nyligen ägde 100% av PulPac AB. Då WPPs verksamhet är kommunikation och inte industriutveckling av plastfria produkter och då PPI visat intresse för PulPacs teknik och affärsmöjligheter träffade WPP och PPI i början av september ett avtal där PPI nu äger ca 38% av PulPac och där WPP minskat sitt ägande till ca 42% efter att samtidigt sålt ca 20% till personalen på PulPac.

PPI ägs av en grupp ”affärsänglar” från Västsverige. Bland PPIs indirekta huvudägare kan nämnas Johan Möller, en av grundarna till nischbanken Collector, Lennart Grebelius, grundare och ägare av Sätila Holding AB, Mats Franzén och Pål Junhamn grundare av Zetup AB, samt Björn Engström, Forsman & Bodenfors.

”Vi har hittills haft en stabil teknikutveckling, men nytt kapital gör att vi snabbare kan industrialisera vår teknik och därmed börja generera licensintäkter - samtidigt som vi kan bidra till att lösa ett av vår tids stora miljöproblem” kommenterar Linus Larsson.

”Den globala marknaden för förpackningar växer stadigt och inom de närmaste åren beräknas den uppgå till närmare 1000 miljarder USD. Hållbara förpackningar är en stark trend och den delen av marknaden växer i snabbare takt. Vi märker ett tydligt intresse för PulPac eftersom det med vår teknik är möjligt att tillverka produkter som är både förnyelsebara, biologiskt nedbrytbara, komposterbara, återvinningsbara och i många fall dessutom billigare än en motsvarande plastprodukt” avslutar Linus Larsson.

KONTAKT:

PulPac AB: Linus Larsson, linus.larsson@pulpac.com, 0721- 79 89 18
PPI AB: Johan Möller, johan.moll@gmail.com, 0708-46 71 60
WPP: Yvonne Pernodd, yvonne.pernodd@kantarsifo.com, 0701-84 20 17 

PulPac AB är en Göteborgsbaserad tech startup som uppfunnit och utvecklat en ny teknik som gör det möjligt att ersätta plasten i förpackningar och engångsprodukter med papper och därmed bidra till att lösa en av vår tids stora miljöproblem. Bolaget erbjuder sin patenterade teknik på licens. 

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Hanterar presskontakter, allmän information, bilder mm

Svarar på frågor om PulPac och verksamheten.

Om PulPac AB

PulPac - Ersätter engångsplast med papper till lägre pris och i global skala.

PulPac har utvecklat en teknik för att tillverka engångsprodukter och förpackningar i papper som gör det möjligt att ersätta engångsplast till ett lägre pris i global skala och därmed bidra till att lösa en av vår tids stora miljöproblem.

Adress

  • PulPac AB
  • Amalia Jönssons gata 16
  • 421 31 Västra Frölunda
  • Sverige

Länkar