Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Presskontakt

Otto Werrneskog

Otto Werrneskog

Presskontakt CEO

Pumped Hydro Storage - The World’s Most Sustainable Balancing Power Enabling a Fossil-Free Generation.

Allt fler söker efter den nya miljöteknik som krävs för omställningen. Men energisystem är ofta stora, komplexa och inte minst kapitaltunga, vilket gör att omställningsprocesserna tar lång tid. Ny teknik och nya lösningar blir därför ett allt viktigare inslag i förnyelsearbetet och det är här Pumped Hydro med sin kompetens från energisektorn kommer in i bilden.

Med vår erfarenhet av miljardprojekt inom vindkraftsindustrin har jag insett att pusselbiten som saknas i energisektorn just nu är storskalig lagring av energi.

Med den utgångspunkten startade vi under 2017 Pumped Hydro. Vi hade en idé kring hur detta skulle kunna lösas genom så kallade pumpkraftverk och ny teknik. Nedlagda gruvor är exempel på hur vattenkraft kan lagras, utvecklas och projekteras utan större inverkan på miljön.

Men vi vill även optimera den befintliga vattenkraften, något som vi idag lyckats med när vi har lagt grunden till en egenutvecklad AI-plattform.

Pumped Hydro Storage Sweden AB
Birger Jarlsgartan 57C
11356 Stockholm
Sverige