Gå direkt till innehåll

Kategorier: energilagring

Enabling a sustainable energy production

SENS är en företagsgrupp som utvecklar och designar helhetsloösningar för energiförsörjning såväl, lokalt, som regionalt. SENS lösningar kommer at vara en viktig del av ett framtida energiförsörjningssystem. Allt fler söker efter den lösningar som krävs för omställningen till klimatvänlig elproduktion. Men energisystem är ofta stora, komplexa och inte minst kapitaltunga, vilket gör att omställningsprocesserna tar lång tid. Ny teknik och nya lösningar blir därför ett allt viktigare inslag i förnyelsearbetet.

SENS Sustainable Energy Solutions AB
Cardellgatan 1
Stockholm
Sverige