Pressmeddelande -

PUSH DEVELOPMENT: PRESSMEDDELANDE FRÅN SYSTEMATISK KAPITALFÖRVALTNING AB (PUBL)

Systematisk Kapitalförvaltning AB (publ) drar tillbaka sitt bud på INVO Marketing & Development AB då det ej varit möjligt att erhålla acceptants för budet från aktieägare representerande minst 2/3-delar av samtliga aktier. Systematisk Kapitalförvaltning AB - som är ett intressebolag till Push Development AB (publ) - fortsätter att utveckla sitt valutahandelssystem. Detta sker parallellt med att vi utvärdera nya intressanta affärer, med målet att skapa ett snabbt växande, noterat bolag. Frågor besvaras av Jonas Ek 0735-110 354. Lund den 11 maj 2006 Systematisk Kapitalförvaltning AB (publ)

Ämnen

  • Ekonomi, finans