Pressmeddelande -

SYSTEMATISK KAPITALFÖRVALTNING AB (PUBL) VILL FÖRVÄRVA

Systematisk KapitalFörvaltning AB (publ), ett intressebolag inom Push Development AB (publ), vill förvärva samtliga aktier i INVO Marketing & Development AB ("INVO"). INVO är ett rörelsedrivande utvecklingsföretag, med ett världsunikt undervattensrobotsystem. Företaget bedöms ha god potential men är i behov av både tillväxtfinansiering och marknadsnotering. För mer information om den förslagna affären se bolagens pressmeddelande nedan. Push Development ABs (publ) innehav i Systematisk KapitalFörvaltning AB (publ) är för närvarande ca 28,5 procent. Stockholm den 4 maj 2006 Push Development AB (publ) Systematisk Kapitalförvaltning AB (publ) och INVO Marketing & Development AB Pressmeddelande Torsdagen den 4 maj 2006 SYSTEMATISK KAPITALFÖRVALTNING AB (publ) VILL FÖRVÄRVA INVO MARKETING & DEVELOPMENT AB Systematisk KapitalFörvaltning AB (publ) ("SKFAB"), ett intressebolag inom Push Development AB (publ), vill förvärva samtliga aktier i INVO Marketing & Development AB ("INVO"). INVO är ett rörelsedrivande utvecklingsföretag, med ett världsunikt undervattensrobotsystem. Företaget bedöms ha god potential men är i behov av både tillväxtfinansiering och marknadsnotering. SKFAB erbjuder INVOs aktieägare, via en riktad emission, 16 aktier i SKFAB för varje aktie i INVO. Detta ger bolaget ett värde om 60 - 65 miljoner kr. Erbjudandet från SKFAB gäller till den 30 juni 2006 och är villkorat till en acceptans om minst två tredjedelar från INVOs aktieägare. Efter fullgjort förvärv kommer bolaget att ansöka om marknadsnotering med beräknad noteringsstart september 2006. Notering görs för att öka bolagets slagkraft, auktorisation och självständighet. Styrelsen i INVO och huvudägarna, motsvarande 58 procent av kapital och röster, efter planerad nyemission, rekommenderar övriga aktieägare att anta budet. INVO, som grundades 1987, har utvecklat en världsunik undervattensrobot, ROMAN (Remote Operated Manipulator) som är avsedd att hantera effektkrävande och komplexa bärgningsarbeten på djup mellan 200 och 1 000 meter. ROMAN, till skillnad från andra alternativ, kräver endast en liten operativ organisation. Tekniken baseras på robotkompetens från skogs- och marinindustrin och har utvecklats genom ett samarbete med holländska SMIT International (bolaget som bl.a. bärgade den förlista ubåten Kursk). ROMAN har framgångsrikt använts för att, på ett djup om 90 meter, bärga odetonerade NATO-bomber i floden Donau. ROMAN har uppgraderats för att hantera bärgningar på djup upp till 1 000 meter och står nu inför sluttest i samband med INVOs bärgning av en kopparlast om 3 500 ton på cirka 500 meters djup. Lasten värde uppskattas till cirka 200 miljoner kr. För detta projekt har INVO slutit ett exklusivt avtal med lastägaren (Department of Transport i Storbritannien) där INVO behåller 90 procent av lastens bärgade marknadsvärde. Bärgningsarbetet startar i september 2006 och beräknas ta ca 90 dagar att genomföra. Givet att det idag finns få andra, om några, kostnadseffektiva alternativ på detta djup bedöms marknadspotentialen för ROMAN och INVO som betydande avseende såväl försäljningen av maskiner, miljöröjnings- som bärgningsuppdrag. För ytterligare information hänvisas till INVOs ordinarie bolagsstämma den 8 maj och till SKFABs bolagsstämma i juni samt däremellan till INVOs styrelseordförande Peter Ahlgren 0708 150 991 (peter.ahlgren@telia.com) eller SKFABs VD Jonas Ek tel 0735 110 354. Styrelserna Systematisk Kapitalförvaltning AB (publ) och INVO Marketing & Development AB För mer information gällande INVO Marketing & Development AB se www.invo.se

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster