Pressmeddelande -

Årets Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi 2015

Ragnar Söderbergs stiftelse kan i dag presentera fyra projekt i ekonomi som får ett anslag på drygt fem miljoner kronor vardera. Det är andra året som stiftelsen ger anslag till framstående forskargrupper inom ekonomiska vetenskaper.

Årets Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi spänner över ett brett fält av forskningsområden: svenska tankesmedjor, ansvarsfulla företag, samspelet mellan makroekonomi och biofysik, och hälsa som humankapital. Forskningsprojekten får nu ett anslag på fem miljoner vardera. Bakom varje projekt står en grupp av 3-5 framstående forskare.

– De fyra forskargrupper som i år får anslag har alla verkligen visat på hur ökat mervärde uppstår genom ett nära gemensamt arbete. Det tvärvetenskapliga anslaget är också markant i alla grupper, säger Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse.

2015 är andra året som Ragnar Söderbergs stiftelse, via en allmän utlysning, beviljar anslag till forskargrupper i ekonomi. Första beviljningen skedde 2013.

Årets beviljade projekt i ekonomi:

Videoetnografi om "alternativt entreprenörskap" - stimulerande av öppenhet och antiracism på Prezi
Annika Skoglund (Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet), Karin Berglund (Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet), David Redmalm (Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet)

Hälsa som humankapital: Avkastningen på tidiga investeringar
Petter Lundborg, Kaveh Majlesi, Martin Salm (samtliga tre från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet), Johan Vikström (IFAU, Uppsala universitet)

Mellan kunskap och ideologi: Individuella aktörers roll i reproduktionen av motstridiga institutionella logiker
Stefan Einarsson (Handelshögskolan, Stockholm),  Marta Reuter (Handelshögskolan, Stockholm), Pelle Åberg (Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal högskola) 

Globala biofysiska processer i klimat-ekonomi-modellering: implikationer för ekonomiska styrmedel
Gustav Engström, (Kungl. Vetenskapsakademien, Beijerinstitutet), Johan Gars (Kungl. Vetenskapsakademien, Global Economic Dynamics and the Biosphere), Chandra Kiran (Kungl. Vetenskapsakademien, Beijerinstitutet)

Fullständig information om de beviljade projekten hittar du på Ragnar Söderbergs stiftelses webbplats, genom att följa den här länken.

Om utlysningen inom ekonomiska vetenskaper

Utlysningen vänder sig till akademiskt yngre forskare med doktorsexamen som har nydanade idéer, redan uppvisade färdigheter och driftiga ambitioner att utveckla ekonomivetenskaplig forskning. Vi vänder oss till de forskare som disputerat mellan åren 2003 och 2013.

Till skillnad från de flesta andra forskningsfinansiärer riktar sig Ragnar Söderbergs stiftelse till projektgrupper, snarare än enmansprojekt. Vi tror på vikten av det som kallas mikromiljöer: ett tätt samarbete i en liten sammansvetsad grupp med många kontaktytor utåt.

Om processen

Under utlysningsperioden inkom ansökningar från 47 forskargrupper. Dessa sakkunniggranskades i en första omgång och i en andra runda diskuterades en tätgrupp om 29 ansökningar. En toppgrupp presenterade sedan sina projekt för stiftelsens styrelse, som därefter fattade beslut. Det blev fyra projekt som tillsammans beviljades drygt 20 miljoner kronor för forskning i upp till fyra år.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. 

Kontakter

Kjell Blückert

Presskontakt VD, Ragnar Söderbergs stiftelse 0727-40 39 51