Skip to main content

Taggar

White Paper - Klimatsmart jordbruk

White Paper - Klimatsmart jordbruk

Dokument   •   2017-04-26 13:21 CEST

Användning av bekämpningsmedel på Rainforest Alliance-certifieradeTM odlingar
SAN/Rainforest Alliance Impacts Report

SAN/Rainforest Alliance Impacts Report

Dokument   •   2016-04-06 16:55 CEST

En jämförelse: gör certifiering verkligen skillnad?
Sustainable Coffee Farming - Improving Income and Social Conditions Protecting Water, Soil and Forests

Rainforest Alliance rapport - ”Sustainable Coffee Farming - Improving Income and Social Conditions Protecting Water, Soil and Forests” - visar hur certifieringen har förbättrat situationen för kaffeodlare världen över. Det är en syntesrapport som baseras på vetenskapliga studier och är uppdelad inom områdena miljö, sociala förhållanden och ekonomi.

Klimatsmart jordbruk

Klimatsmart jordbruk

Dokument   •   2014-10-16 10:24 CEST

Beskrivning av Rainforest Alliance arbete inom klimatsmart jordbruk.

 Farmer Bankability and Sustainable Finance: Farm-Level Metrics that Matter

Studie som undersöker vilka faktorer som är viktiga för att ge småskaliga odlare tillgång till krediter. Studien baseras på djupgående undersökningar av 110 småskaliga kaffe- och kakaoodlare i Colombia och Peru, 63 av odlingarna är Rainforest Alliance-certifierade och på information från internationella och lokala långivare. Studien har finansierats av Citi Foundation.

Impacts of Rainforest Alliance Certification on Coffee Farms in Colombia

Cenicafe, ett Colombianskt forskningsinstitut, har utfört fyra studier som utvärderar Rainforest Alliance-certifieringens effekter på vattenkvalitet, jordkvalitet, odlarnas försörjning samt förekomst av trädlevande däggdjur. Studien har finansierats av bland annat UNEP, GEF och Zurich Foundation.

Rainforest Alliance-certifieringens effekt hos kakaoodlare i Elfenbenskusten

Organisationen ”Committee on Sustainability Assessment”, COSA, har under två år studerat effekterna av Rainforest Alliance-certifiering på kakaoodlingar i Elfenbenskusten. Resultaten av COSA-studien finns tillgängligt som en sammanfattning.

25-årsrapport "Protecting Our Planet: Redesigning Land-Use and Business Practices"

2012 firar Rainforest Alliance 25 år. För att visa Rainforest Alliance genomslag har rapporten "Protecting Our Planet: Redesigning Land-Use and Business Practices" tagits fram. Rapporten är en sammanställning av många studier som visar på den effekt som Rainforest Alliance haft inom miljö, sociala förhållanden och ekonomi för verksamheter inom jordbruk, skogsbruk och turism.

Engelsk version av pressmeddelande som sammanfattar Rainforest Alliance verksamhet 2011.

Pressrelease på engelska som sammanfattar Rainforest Alliance verksamhet 2010.

Gemensamt uttalande från Rainforest Alliance, Fairtrade, Sustainable Agriculture Network och UTZ Certified

Gemensamt uttalande från Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ och Sustainable Agriculture Network om organisationernas bidrag till en hållbar utveckling.

Greening the Cocoa Industry

Dokument   •   2011-02-15 07:00 CET

Tillkännagivande av projekt där Rainforest Alliance, Globala Miljöfonden (GEF), FN:s Miljöprogram (UNEP) och kakaoföretag arbetar för att ställa om kakaoindustrin till hållbarare jordbruksmetoder.

SAN Sustaiable Agriculture Standard

SAN Sustaiable Agriculture Standard

Dokument   •   2010-09-01 11:19 CEST

Standarder som används vid certifiering av jorbruk