Delårsrapport jan-mars 2006 från Ratos den 11 maj

Tid 11 Maj 2006 10:00 – 10:00

Plats Telefonkonferens

Den 11 maj publicerar Ratos sin delårsrapport för januari-mars 2006. Rapporten beräknas offentliggöras kl 8.30. Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 201 10 (OBS! riktnummer måste slås) strax före klockan 10.00. OH-bilder till telefonkonferensen finns tillgängliga på www.ratos.se från det att rapporten offentliggjorts. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå i inspelad form på www.ratos.se. För frågor vänligen kontakta: Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 08-700 17 63 Kommande informationstillfällen från Ratos: Delårsrapport januari-mars 2006 11 maj 2006 Delårsrapport januari-juni 2006 24 augusti 2006 Delårsrapport januari-september 2006 10 november 2006 Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till knappt 11 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Alimak Hek, Anticimex, Arcus, Atle Industri, Bisnode, Bluegarden, BTJ Group, Camfil, DIAB, Gadelius, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, Hägglunds Drives, Industri Kapital, Inwido, Lindab, Overseas Telecom och Superfos.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Relaterat innehåll