Pressmeddelande -

Atle Industri säljer Elpress

Atle Industri säljer sitt helägda dotterbolag Elpress till teknikhandelskoncernen Lagercrantz Group för 98 Mkr. Affären resulterar i en exitvinst för Atle Industri om drygt 40 Mkr. Elpress, som tillverkar och marknadsför elektriska förbindningssystem (kontaktdon) omsatte förra året 171 Mkr och gjorde ett rörelseresultat (EBITA) om 14 Mkr. Bolaget ingår i det av Ratos och 3i gemensamt ägda (50/50) Atle Industri som har till uppgift att utveckla ägda bolag och därefter vid lämpligt tillfälle finna nya ägare till desamma. För Ratos del resulterar försäljningen av Elpress i en exitvinst om 13 Mkr. - Elpress produkter passar väl in i Lagercrantz Groups sortimentsstrategi, säger Atle Industris VD Hans Åke Norås. Jag är övertygad om att den tillväxtsstrategi som Lagercrantz Group kommunicerat för Elpress kommer att gynna såväl kunder som anställda inom Elpress. Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom el, elektronik, kommunikation och angränsande områden. Koncernen omsätter drygt 1 600 Mkr och har ca 600 anställda. För ytterligare information: Hans Åke Norås, VD Atle Industri, 0703-280 280 Thomas Mossberg, vVD Ratos, 08-700 17 00 Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39 Kommande informationstillfällen från Ratos: Delårsrapport januari-juni 2006 24 augusti 2006 Delårsrapport januari-september 2006 10 november 2006 Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till knappt 11 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Alimak Hek, Anticimex, Arcus, Atle Industri, Bisnode, Bluegarden, BTJ Group, Camfil, DIAB, Gadelius, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, Hägglunds Drives, Industri Kapital, Inwido, Lindab, Overseas Telecom och Superfos.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster