Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké 2006

Resultat före skatt 3 234 (2 645) Mkr Vinst per aktie 15,50 kr (12,42) Föreslagen ordinarie utdelning 5,50 kr/aktie (4,19) samt extra utdelning om 5,50 kr/aktie Fortsatt stark utveckling i portföljbolagen Börsnotering i Lindab har bidragit till exitresultat om 1 678 Mkr Anticimex, Jøtul, Medifiq Healthcare och RH/RBM nya innehav Ratos-aktiens totalavkastning +85% Beslut om en mer tillväxtorienterad strategi Stockholm den 22 februari 2007 Ratos AB (publ) Arne Karlsson Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer. För ytterligare information: Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00 Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 070-719 84 43 Kommande informationstillfällen från Ratos: Årsstämma 11 april 2007 Delårsrapport januari-mars 2007 9 maj 2007 Delårsrapport januari-juni 2007 21 augusti 2007 Delårsrapport januari-september 2007 9 november 2007

Ämnen

  • Ekonomi, finans