Pressmeddelande -

EuroMaint får SJ-order

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos helägda dotterbolag EuroMaint har fått uppdraget att upprusta och modernisera SJ:s Intercity-tåg. Orderbeloppet uppgår till 350 Mkr.

SJ har under de två senaste åren satsat på att förnya och modernisera sin fordonsflotta. Som ett ytterligare steg har SJ nu beslutat att ge EuroMaint uppdraget att modernisera de lokdragna persontågen. Orderbeloppet uppgår till ca 350 Mkr och upphandlingen har skett i hård konkurrens med flera andra svenska och internationella företag.

-Det här är en betydande order för EuroMaint som nu ytterligare förstärker vår position på den växande järnvägsmarknaden, säger EuroMaints VD Pether Wallin.

EuroMaint är ett av Sveriges ledande underhållsföretag och erbjuder kvalificerade underhållstjänster till spårtrafikbranschen och tillverkningsindustrin. Verksamheten bedrivs i tre dotterföretag, EuroMaint Rail, EuroMaint Industry och EuroMaint Tracksupport. Verksamheten bedrivs på 18 orter i Sverige, Lettland och USA.

EuroMaints omsättning uppgick 2007 till 2 067 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) var 69 Mkr. Ratos ägarandel i EuroMaint uppgår till 100%.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Joelsson, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 00
Pether Wallin, VD EuroMaint, 08-762 51 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - september 2008, 7 november 2008
Bokslutskommuniké 2008,19 februari 2009
Årsstämma 2009,2 april 2008
Delårsrapport januari - mars 2009, 7 maj 2009
Delårsrapport januari - juni 2009, 20 augusti 2009
Delårsrapport januari - september 2009, 5 november 2009

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 11 miljarder kronor och börsvärdet till ca 24 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Haglöfs, HL Display, HÅG/RH/RBM, Hägglunds Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medisize, Superfos och Övriga innehav.

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag