Pressmeddelande -

Ratos: Delårsrapport januari-mars 2006

VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se TELEFONKONFERENS kl 10.00, tele nr 08-505 201 10 (OBS! Riktnummer måste slås) Resultat före skatt 549 (490) Mkr Vinst per aktie 2,47 kr (2,82) (justerat för split och inlösen) Mycket stark utveckling i portföljbolagen Refinansiering genomförd i Lindab Ratos-aktiens totalavkastning +31% Split och inlösen genomförda efter periodens slut Stockholm den 11 maj 2006 Ratos AB (publ) Arne Karlsson Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer. För ytterligare information: Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00 Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 08-700 17 63 Kommande informationstillfällen från Ratos: Delårsrapport januari-juni 2006 24 augusti 2006 Delårsrapport januari-september 2006 10 november 2006 Bokslutskommuniké 2006 22 februari 2007 Årsstämma 11 april 2007 Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: Delårsrapport januari-mars 2006 http://hugin.info/1180/R/1050544/173841.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Relaterade event