Pressmeddelande -

Ratos säljer Martinsson

Ratos har idag tecknat avtal om försäljning av hela sitt 50-procentiga innehav i IT-infrastruk­turföretaget Martinsson till Atea. Affären ger Ratos en intäkt om ca 113 Mkr. Ratos ursprungliga investering i Martinsson genomfördes 2001 i samband Ratos och 3i:s gemen­samma förvärv av Atle. Sedan 2001 har Martinsson fortsatt stärkt sin position som rikstäckande leverantör av tjänster och produkter avseende IT-infrastruktur bl a genom förvärvet av IMS under 2002. Martinsson har idag ca 600 anställda. Omsättningen uppgick 2004 till 1 500 Mkr (1 250) och resultatet före skatt var 26 Mkr (9). - Martinsson har uppvisat en imponerande utveckling under ytterst ogynnsamma marknads­förhållanden, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson. Martinsson och Atea kompletterar varandra väl och dagens affär skapar därför goda möjligheter att långsiktigt växa och utveckla konkurrens­kraftiga alternativ för sina kunder. Dagens affär, som är villkorad av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter, innebär ett exit­resultat för Ratos om -16 Mkr (-4 Mkr före IAS/IFRS-anpassning). Den genomsnittliga årliga avkastningen (IRR) på investeringen i Martinsson har varit negativ. För ytterligare information: Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00 Clara Bolinder-Lundberg, IR-ansvarig Ratos, 08-700 17 63 Kommande informationstillfällen från Ratos: Bolagsstämma 6 april 2005 Delårsrapport januari-mars 2005 12 maj 2005 Delårsrapport januari-juni 2005 24 augusti 2005 Delårsrapport januari-september 2005 11 november 2005 Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till nära 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Alimak Hek (fd Intervect), Atle Industri, Bluegarden, BTJ InfoData, Camfil, DIAB, Dynal Biotech, Elitfönster, Gadelius, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, Hägglunds Drives, Industri Kapital, Lindab, LRT/Tornet, Martinsson, Overseas Telecom och Superfos.

Ämnen

  • Ekonomi, finans