Pressmeddelande -

ÅRSTÄMMA I RAYCLINIC AB (PUBL).

Vid årstämman den 27 april 2006 i RayClinic AB (publ) fattade stämman följande beslut: att i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag överföra bolagets resultat i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas. att inget arvode utgår till styrelsen. att styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005. att omvälja sittande styrelse; Björn Ekwall, Bengt Lind, Folke Meijer, Sirpa Rissanen, Jan-Ingvar Ingloff, Lars-Olof Nilke och Roger Svensson att anta styrelsen förslag om ny bolagsordning (publ på RayClinics hemsida) att anta styrelsen förslag om optionsprogram (publ på RayClinics hemsida) att anta styrelsen förslag om emmissionsbemyndigande. (publ på RayClinics hemsida) att tillsätta en valberedning (publ senast 31okt-2006) att anta förslaget om upptagande av lån. På efterföljande styrelsemöte valdes Björn Ekwall till styrelseordförande. Om RayClinic AB (publ) RayClinic grundades 2002 av forskare vid Karolinska Institutet (KI), samt läkare inom området. RayClinic ska erbjuda både traditionella behandlingar (kurativa och palliativa) och avancerade IMRT-behandlingar till svenska och utländska patienter. Metoden har sitt ursprung från KI och syftar till att maximera dosen i tumören och samtidigt minimera biverkningar. RayClinic ska även bedriva utvecklingsarbete och utbildning inom sådana behandlingsmetoder. RayClinic planerar och projekterar den första svenska privata strålbehandlingskliniken i dess slag. I samband med en publik emission listades RayClinic på NGM Nordic OTC i september 2005. Mer information finns att läsa på hemsidan www.RayClinic.com För ytterligare information kontakta: Roger Svensson VD, RayClinic AB Telefon: 070-799 28 96 roger.svensson@rayclinic.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans