Pressmeddelande -

RaySearch Laboratories AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2010

1 JANUARI – 31 MARS 2010
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 28,1 (16,9) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till 8,2 (7,3) MSEK och resultatet per aktie till 0,24 (0,21) SEK
• Rörelseresultatet uppgAick till 11,2 (9,9) MSEK
• Kassaflödet uppgick till -1,8 (8,7) MSEK
• RaySearch fick FDA-godkännande för RayStation® i USA

EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Samarbetsavtalet med Varian utökades i april


”2010 startade positivt med ett starkt första kvartal. Tack vare flera viktiga produktlanseringar under slutet av förra året ökade intäkterna med 66 procent och antalet sålda licenser nästan fördubblades. Det innebär att kvartalet var RaySearchs intäktsmässigt näst bästa någonsin”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”En viktig milstolpe under perioden var att vi erhöll 510(k)-godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för vårt dosplaneringssystem RayStation® och detta innebär att vi kan marknadsföra systemet i USA”, avslutar Johan Löf.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com


OM RAYSEARCH

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Siemens, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har femton produkter lanserats och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 500 kliniker i över 30 länder. Därutöver omfattar existerande licensavtal mer än 15 ytterligare produkter som är planerade att lanseras under de närmaste åren. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT