Parterna är överens om årets hyror i Göteborg

Pressmeddelande -

Parterna är överens om årets hyror i Göteborg

Nu är hyrorna klara för de privata hyresvärdar i Göteborg som RCB Fastighetsutveckling förhandlar hyran för. Överenskommelsen med Hyresgästföreningen innebär att hyrorna höjs med 0,8‑1,9 procent beroende på lägenheternas kvalitéer. För de flesta hyresgäster innebär det en höjning runt 1,4 procent.

Tidigare överenskommelse var på en betydligt högre nivå och gällde i 18 månader. Den nya uppgörelsen gäller i 12 månader och börjar gälla från och med den 1 juli 2020.

  • Under rådande corona-pandemi är det här en acceptabel nivå. Fastighetsägarna behöver en höjning för att kunna fortsätta att ge sina hyresgäster en dokumenterat hög kvalitet i boendet. Samtidigt är det en acceptabel nivå som visar på ansvarstagande under rådande corona-pandemi, säger Agneta Ranäng, RCB Fastighetsutveckling.

RCB och Hyresgästföreningen är överens om att fortsätta arbetet med att utveckla förhandlingsarbetet. Förhandlingarna har varit intensiva men förts i god anda med respekt för parternas olika roller.

  • Vi företräder fastighetsägare som har hög kvalitet i sin förvaltning och på sina fastigheter. Det känns bra att ha träffat en konstruktiv lösning utan att hamna i tidsnöd. Hyresgästerna får inte några retroaktiva höjningar. Det gynnar både hyresgäster och fastighetsägare, säger Peter Cavalli-Björkman, RCB Fastighetsutveckling.

Vill du veta mer, kontakta
Agneta Ranäng, fastighetskonsult RCB, telefon: 0722-52 19 00
Peter Cavalli-Björkman, fastighetsjurist RCB, telefon: 0720-78 83 65

Ämnen

  • Fastigheter, fastighetsförvaltning

Regioner

  • Västra Götaland