8 mars startar satsning för att få företag att ta ställning mot sexköp

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 14:53 CET

Sextrafficking är en växande brottslighet där kvinnor och flickor är särskilt utsatta för att utnyttjas i prostitution. Ändå har få svenska storföretag en uttalad policy mot sexköp i sina uppförandekoder. Realstars startar därför kampanjen CSR mot sexköp. På Internationella kvinnodagen inleds en satsning för att få svenska företag att införa en policy mot sexköp vid affärs- och tjänsteresor.

Antitraffickingorganisationen RealStars växer och presenterar stolt sin nya ordförande i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2020 07:30 CEST

I samband med att RealStars blir tio år växer organisationen med en egen Stockholmsförening och en ny ordförande. Prostitution och människohandel utgör allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som kräver mer insatser från samhället.

I samband flera alarmerande signaler om ökad sexhandel i det svenska samhället växer organisationen med en Stockholmsbaserad ideell förening och en ny ordförande. Senaste årens samarbete med skolor, hotell, taxi och massagesalonger kommer att kunna utökas i Stockholm. RealStars rustas för att än mer kunna möta behovet av utbildningar och anpassade verktyg för att förebygga sexuell exploatering i Stockholmsregionen.

– Det känns otroligt meningsfullt och givande att få arbeta med denna typ av verksamhet och på så sätt kunna bidra till mänskliga rättigheter och självbestämmande för alla, säger Lova Unge, styrelseordförande för RealStars Stockholm som till vardags arbetar som advokat.

RealStars har under tio år aktivt bedrivit ett preventivt arbete för att motverka sexhandel och trafficking med fokus på efterfrågan på sexköp. Initiativ har utmärkts av att slå hål på myter om prostitution och skapa sektorsövergripande samarbeten för att kapa lönsamheten för människohandeln.

– Det är lägligt i tid att RealStars stärker vår position i huvudstaden när frågan kommit högre på agendan efter att en känd person gripits för sexköp. Det finns stora behov av ökad kunskap om hur olika verksamheter kan motverka prostitution och människohandel, säger Malin Roux Johansson, verksamhetschef RealStars.

En av Realstars kampanjer har under våren synts i medier med budskap om hur män kan påverka andra män att ta ställning mot sexköp, sexism och övergrepp. Annonserna togs fram som bidrag till 2019 års upplaga av 48h, Sveriges största reklamtävling för studenter. Ett viktigt initiativ för organisationen är arbetet i svenska skolor där engagerade elever diskuterar myter om prostitution, sexism, sex och relationer med koppling till jämställdhet och jämlikhet.

Kvinnor och barn är de som främst faller offer för trafficking och luras in i sexindustrin vilket har lett till en normalisering av sexhandeln i många europeiska städer. En betydande andel av de som är offer för människohandeln är flyktingkvinnor och endast några av dem identifieras som offer för trafficking, medan det stora flertalet blir fortsatt exploaterade genom varje sexköp. Mörkertalet är stort. En fransk organisation har uppskattat att mellan en och två miljoner människor är offer för sexuell exploatering. Under 2013 – 2014 registrerades 15 846 offer för människohandel i Europa. Över 75 procent av offren var kvinnor och omkring 15 procent av offren var barn. För den sexuella människohandeln var omkring 95 procent kvinnor och barn.

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

I samband med att RealStars blir tio år växer organisationen med en egen Stockholmsförening och en ny ordförande. Prostitution och människohandel utgör allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som kräver mer insatser från samhället.

Läs vidare »

​Sexköparnas brott förvärras under pandemin och utsattheten ökar

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2020 09:04 CEST

Trots att vi befinner oss i en pandemi med restriktioner kring social distansering fortsätter män att efterfråga sexköp. Sexköp på hotell har försvårats vilket medför en ökad oro för utsattheten bland arbetstagare på thaimassagesalonger och kvinnor och barn på nätet. RealStars och Frälsningsarmén befarar att pandemin och dess ekonomiska konsekvenser medför att fler dras in i prostitution.

Massage tillhör en av de verksamheter som har minskat eller upphört under pandemin som konsekvens av både rådande restriktioner och att många kunder har fått en försämrad ekonomi. RealStars har under det senaste året uppmärksammat sexuell exploatering kopplad till massagebranschen och thaimassagesalonger. För att motverka att män uppsöker massagesalongerna och efterfrågar sexköp har RealStars tagit fram en märkning och en informationsfilm om sexköpslagen som nått ut till över 500 thaimassagesalonger runtom i Sverige.

- Just nu är vi väldigt oroade över att många av de kvinnor som redan är utsatta och får en knapp arbetsinkomst från massage pressas till sexuella tjänster i högre grad under krisen, säger RealStars generalsekreterare Malin Roux Johansson.

Sexköpslagen har funnits i över 20 år och ändå visar senaste undersökningarna att en av tio män i Sverige har köpt sex. Många män använder myter kring prostitution för att rättfärdiga sexköp, till exempel att de hjälper utsatta kvinnor ekonomiskt eller att kvinnorna säljer sex frivilligt. Under pandemin har socialarbetare i Sverige rapporterat att fler personer pressats att sälja sexuella tjänster när den ekonomiska krisen eskalerar i samhället. I coronatider bidrar sexköpare även till ökad smittspridning i olika led. Och kvinnor som befinner sig i prostitution utsätter sig för större risker under pandemin.

- Vi får tydliga signaler på att det pressade ekonomiska läget leder till att vissa kvinnor inom thaimassagebranschen tar större risker och agerar i motsats till vad de själva egentligen skulle vilja, till exempel håller vissa öppet trots att de är rädda för smitta och bland vissa ökar de sexuella tjänsterna i takt med att efterfrågan på vanlig massage minskar, säger Emma Cotterill, nationell samordnare mot människohandel, Frälsningsarmén.

Det krävs långsiktiga åtgärder för att uppmärksamma och tillämpa sexköpslagen. Därtill måste skyddet för utsatta grupper förbättras. RealStars anser att myndigheterna bör säkerställa att även resurser tillförs målgrupper som befinner sig i en extremt utsatt situation med syfte att förhindra fortsatt exploatering, till exempel inom thaimassagebranschen.

- Generellt sett är det män som är frustrerade som våldför sig på kvinnor och de män som inte upphör med sexköp trots pandemin befaras tillhöra denna grupp, där en del sexköpare har ett potentiellt aggressivt beteende, säger Malin Roux Johansson.

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

Trots att vi befinner oss i en pandemi med restriktioner kring social distansering fortsätter män att efterfråga sexköp. Sexköp på hotell har försvårats vilket medför en ökad oro för utsattheten bland arbetstagare på thaimassagesalonger och kvinnor och barn på nätet. RealStars och Frälsningsarmén befarar att pandemin och dess ekonomiska konsekvenser medför att fler dras in i prostitution.

Läs vidare »

"Det händer inte hos oss!"

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 17:05 CET

Det är vad de flesta företag tror och hoppas. Men, statistiken visar att 80 procent av svenskarnas sexköp sker utomlands och vart fjärde sexköp utomlands sker på tjänsteresa. Realstars satsar nu stort och lanserar ett nytt material som ska hjälpa företag att arbeta fram tydliga riktlinjer och ta aktiv ställning mot alla former av sexuell exploatering. Anpassning sker till företagens risker.

Ny märkning ska stoppa sexköpare på thaisalonger

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2019 10:36 CET

Sexhandeln på thaimassagesalonger har brett ut sig och pågått ostört runt om i landet. Nu lanserar organisationen RealStars en märkning och utbildningsfilm för att fokusera på efterfrågan med stöd av sexköpslagen. Branschen involveras nu för gemensam kraftsamling.

De flesta börsbolag saknar policy mot sexuell exploatering

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2019 11:21 CEST

Sextrafficking innebär grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta. Ändå är det få svenska storföretag som har tydliga riktlinjer för att säkra upp att affärsverksamheten eller tjänsteresorna inte direkt eller indirekt bidrar till sexuell exploatering.

En ny studie bland svenska börsföretag visar att nästan 80 procent av de tillfrågade företagen saknar riktlinjer kopplade till människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

Företagen har därmed inte säkrat att deras tjänster eller produkter nyttjas direkt eller indirekt av aktörer kopplade till människohandel för sexuella ändamål och prostitution. Studien visar även att endast ett av fem bolag har tydliga riktlinjer i sin uppförandekod eller resepolicy om förbud mot sexköp vid tjänsteresor. Detta trots att studien Prostitution i Sverige visar att cirka 80 procent av svenskarnas sexköp sker utomlands och en tredjedel sker på tjänsteresan. Däremot ser 75 procent av företagen en risk för sexköp vid tjänsteresan och 10 procent ser risker kopplade till mässor/event.

Målsättningen med undersökningen, som genomförts av anti-trafficking-organisationen RealStars med projektstöd från Jämställdhetsmyndigheten, är att fånga nuläget, behov av stöd och kunskapsläget bland drygt 100 börsnoterade bolag på OMX Nasdaq samt bland de större svenska bankerna.

-Frågan om att aktivt motverka sexuell exploatering är fortfarande en vit fläck hos många företag, men arbetet har gått framåt sedan vi började samarbeta med företag för att integrera traffickingfrågor i hållbarhetsarbetet. Det borde idag vara en standard att ha de här delarna på plats, säger Malin Roux Johansson som är initiativtagare till Business Against Trafficking.

De främsta drivkrafterna bland företagen i studien för att föra in ett anti-traffickingarbete och motverka sexuell exploatering är att: motverka brott mot mänskliga rättigheter (84%), bidra till hög affärsetik (81%), bidra till FN:s hållbarhetsmål 5:2 (67%) och att vara en attraktiv arbetsgivare (53%).

- Detta stämmer väl överens med vår bild. Vi ser att det finns få stödjande aktörer såsom CSR- och HR-nätverk och hållbarhetskonsulter som idag har arbetat med och utvecklat en kompetens inom området. Med studien som bas erbjuder vi intresserade företag och organisationer stöd i arbetet för att utveckla ett proaktivt arbete för att motverka sexuell exploatering, säger Malin Roux Johansson.

Merparten av all trafficking sker för sexuella ändamål, närmare 70 procent i Europa. Kvinnor och barn utgör den grupp som främst blir offer för dagens sexslaveri, 95 procent i Europa. Trots detta har företagen framförallt fokuserat på arbetet mot tvångsarbete och annan form av arbetsrelaterad exploatering.

RealStars är en organisation som grundades 2010 och arbetar för att avskaffa sexhandel i Europa. Utöver vårt arbete för att skapa opinion för striktare lagar i Europa för sexköp, och på så sätt strypa efterfrågan på prostitution och sexslavar, så arbetar vi med enskilda företag för att levandegöra riktlinjer och koder inom ansvar och etik när det kommer till traffickingfrågor.

Vi använder budskapet Fair Sex, sex. på lika villkor och genomför även kampanjer och utbildningar där vi stödjer skolor för att bli "Fair Sex skolor."

En ny studie bland svenska börsföretag visar att nästan 80 procent av de tillfrågade företagen saknar riktlinjer kopplade till människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

Läs vidare »

Därför köper svenska män sex på semestern – en unik inblick i sexturisternas värld

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 07:00 CEST

Svenska män som köper sex gör det oftast på utlandsresan. En ny undercoverrapport från Schyst resande granskar sexköpare i turistparadiset Thailand och avslöjar männens beteenden och myter – men också hur helt vanliga turister normaliserar prostitutionen.

Journalisten Joakim Medin har på uppdrag av Schyst resande arbetat undercover i Thailand och träffat de svenska sexköparna för att beskriva deras efterfrågan på prostitution. Rapporten är en av de första studierna där ett större antal svenska män själva och osminkat får kommentera sitt sexköpande.

”Det är en affärstransaktion mellan två människor, ungefär som att köpa ett kilo fläskkött”, säger en västsvensk sexköpare.

I rapporten avslöjas en värld av fattigdom, ensamhet, alkohol, snedvridna strukturer och en kraftigt förenklad syn på prostitution. Sexköparna har kategoriserats för att visa vilka mekanismer som ligger bakom deras beteende. Vissa försvarar sig genom att hänvisa till thailändsk kultur. Några hävdar att de hjälper kvinnorna genom att köpa sex, medan andra vill dominera kvinnor och leva ut fantasier. Ytterligare andra söker ”flickvänsupplevelser” och kan få för sig att de utnyttjade kvinnorna egentligen är de som exploaterar.

”Jag träffade en 19-åring, som efter bara en dag började fråga om pengar till renoveringen av familjens restaurang. Hon försökte utnyttja mig”, menar en 50-årig man från Mellansverige.

Rapporten ger en unik inblick i en tankevärld som går rakt emot Sveriges officiella värderingar. Männen uttrycker sig sexistiskt och rasistiskt. Flera önskar en återgång till äldre och tydligare könsroller, som de upplever sig ha funnit i interaktionen med thailändska kvinnor.

”Om jag är törstig så behöver jag inte hämta ett glas vatten själv, hon hämtar det åt mig. Jag tror det här lockar en jävla massa svenska män. För vem fan vill inte bli behandlad som en kung”, förklarar en göteborgare i 40-årsåldern.

– Mycket har skrivits om de som utnyttjas i prostitution. Betydligt mindre om männen som ligger bakom efterfrågan, trots att det är de som driver på hela marknaden, säger Malin Roux Johansson, generalsekreterare för anti-trafficking-organisationen RealStars.

– Då majoriteten av svenska mäns sexköp görs på utlandsresan är det viktigt att vara tydlig med att det är lika oacceptabelt där som här. Med mer kunskap om sexköpare och genom att punktera myter och stärka värderingar för Fair Sex – sex på lika villkor – kan vi förebygga sexuell exploatering.

Med dold mikrofon har Schyst resande följt männen in i sexköpsmiljöerna, som genomsyras av extrema alkoholintag och frågetecken kring hur unga vissa av de utnyttjade kvinnorna egentligen är. Men rapporten beskriver hur det också finns gott om ”vanliga” turister i samma miljöer, som bidrar till att normalisera sexindustrin.

Rapporten ”Welcome to Sin City” finns på  Schyst resandes hemsida.

Pressbilder finns att beställa.

Presskontakt: Helena Myrman, projektledare för Nätverket Schyst resande
070-257 03 04, helena.myrman@unionen.se

Nätverket Schyst resande är ett samarbete mellan Unionen, Childhood, Fair Action, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NGO-rörelsen, RealStars, Svenska kyrkan samt Union to Union.

Svenska män som köper sex gör det oftast på utlandsresan. En ny undercoverrapport från Schyst resande granskar sexköpare i turistparadiset Thailand och avslöjar männens beteenden och myter – men också hur helt vanliga turister normaliserar prostitutionen.

Läs vidare »

Satsning inom besöksnäringen inför EUs anti-traffickingdag 18 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 16:54 CEST

Realstars uppmärksammar EU:s anti-traffickingdag den 18 oktober tillsammans med hotell, krogar och andra aktörer i besöksnäringen. Tydliga budskap mot trafficking får branschen och allmänheten att agera tillsammans. ”We don´t welcome human trafficking” och ”We don´t serve sex buyers” är budskap som uppemot 50 aktörer från näringen sprider i år, främst i Stockholm och Göteborg.

Nytt digitalt Fair Sex Quiz utmanar myter och testar kunskaper

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 09:14 CEST

Den ideella anti-trafficking-organisationen RealStars lanserar ett digitalt Fair Sex quiz som utmanar myter och ökar kunskaperna om aktuella frågor som rör sex och olika typer av övergrepp. Quizet riktar sig främst till gymnasieskolor och syftar till att skapa diskussioner bland eleverna när det gäller allt från maktförhållanden till gränsen för sexuella trakasserier och sexköp.

Efter att skådespelerska Alyssa Milano hösten 2017 bad alla kvinnor som blivit utsatta för sexuellt ofredande att svara på hennes tweet med orden ”me too” finns en ny öppenhet kring sexuella anspelningar och olika former sexuellt våld. Det gäller även i skolor där sextrakasserier bland ungdomar är etthögaktuellt och omdebatterat ämne.

Samtidigt ökar trafficking i världen, hedersvåld uppmärksammas mer och mer och debatten om prostitution och sexhandel är ständigt aktuell. Efterfrågan på sexuella tjänster är en av huvudorsakerna till att handeln fortsätter. Lagen mot sexköp utmanar djupt rotade normer och sätter fokus på den som utnyttjar andras kroppar.

- Vårt Quiz kan bidra till att fler ungdomar får upp ögonen för problemen och börjar reflektera över hur vi talar om och tänker kring kön, sex, relationer och övergrepp. Och kan quizet dessutom få mottagarna att intressera sig för mänskliga rättigheter och jobba för förändring, så är vi mer än nöjda, säger RealStars grundare Malin Roux Johansson.

Fair Sex-quizet är en del av ett arvsfondsprojekt och framtaget av RealStars och två samarbetspartners. Dels den prisbelönta spelstudion Hello There, som i projektet fungerat som visuell designer och manuskonsult och Dels Respondify, som har programmerat quizet.

- Vi har samarbetat med RealStars tidigare i några uppmärksammade digitalkampanjer, men har lärt oss mycket mer nu. Om vi kan bidra lite grand till en bättre värld så känns det väldigt bra, säger Joakim Eklund, medgrundare av Hello There.

- Fair Sex-quizet bygger på Quizkey, ett frågesportskoncept som Respondify har utvecklat och som kan användas för att på ett engagerande sätt öka spelarnas kunskaper. Jag är stolt över att ha fått vara med och sprida kunskap i de här viktiga frågorna, säger Patrick Fabrizius, grundare av Respondify.

Om Fair Sex-quizet
Quizet har fått sitt namn från RealStars huvudbudskap: Fair Sex och devisen att ”sex ska ske på lika. villkor och vara en positiv kraft i våra liv; allt som inte är Fair Sex är oacceptabelt”. Quizet är indelat i olika teman: Från sexuell exploatering, olika former av sexuellt våld till myter om prostitution och trakasserier på internet och i vardagen. I quizet kan man tävla mot andra spelare om en plats på leader boarden – skolor kan också tävla mot varandra. Länk till Quizet: http://rdy.nu/realstars/

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

Den ideella anti-trafficking-organisationen RealStars lanserar ett digitalt Fair Sex quiz som utmanar myter och ökar kunskaperna om aktuella frågor som rör sex och olika typer av övergrepp. Quizet riktar sig främst till gymnasieskolor och syftar till att skapa diskussioner bland eleverna när det gäller allt från maktförhållanden till gränsen för sexuella trakasserier, sexköp och trafficking.

Läs vidare »

OLAGLIG SEXHANDEL FÖR TIOTALS MILJONER – LITEN RISK ATT ÅKA FAST

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 17:01 CET

Sexhandeln sker idag nästan uteslutande på nätet, framför allt på de så kallade eskortsidorna där en man kan beställa en kvinna via sms och kort därefter genomföra sexköpet i en lägenhet som kvinnan eller hennes hallick har hyrt.

Varje dag finns 100-tals annonser riktade till sexköpare i ett 20-tal svenska städer.

De som driver en digital bordell kan tjäna tiotals miljoner kronor i annonsintäkter, pengar som kommer från olagliga sexköp och därmed tvättas rena via sajternas bolag som är registrerade hos europeiska bolagsverk.

Idag släpps rapporten De digitala bordellerna som är ett samarbete mellan Realstars och tidningen Faktum och där en expertpanel under dagen diskuterade hur människohandeln och bordellverksamheten kan stoppas.

Rapporten kartlägger sexhandeln på nätet och berättar om de försök som har gjorts för att stoppa den. Rapporten visar att handeln inte skulle vara möjlig utan de digitala betaltjänster som används för att köpa annonser.

Diskussionerna visar att frågan måste angripas från flera håll och där aktörer från olika delar av samhället måste samarbeta. Exempel var nya vägar för myndigheter att samarbeta över landsgränser samt att de företag som är en del av problematiken kring sexhandeln måste agera och inte bara hänvisa till policys.

Medverkande i panelen var Anna Hedh, Europaparlamentariker, Parul Sharma, rektor på the Academy for Human Rights in Business och ambassadör för Realstars, Mats Paulsson, Senior utredare, prostitution och människohandel, Jämställdhetsmyndigheten. Även Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare vid Internationella åklagarkammaren i Göteborg och Grethe Lindskog, revisor vid Nationella åklagaravdelningen i Göteborg deltog.

Rapporten kan beställas på info@realstars.eu.

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

Sexhandeln sker idag nästan uteslutande på nätet, framför allt på de så kallade eskortsidorna där en man kan beställa en kvinna via sms och kort därefter genomföra sexköpet i en lägenhet som kvinnan eller hennes hallick har hyrt. Idag släpps rapporten De digitala bordellerna som är ett samarbete mellan Realstars och tidningen Faktum.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Malin Roux är en av grundarna till RealStars. Malin har en bakgrund som CSR-konsult kombinerat med flerårig erfarenhet av internationella organisationer (NGOs).

Om RealStars

RealStars och Fair Sex

RealStars är en oberoende ideell organisation som arbetar för ett Europa fritt från trafficking genom kampanjer och opinionsbildning.

Vi använder budskapet Fair Sex, sex på lika villkor, som uttrycks genom mode och konst för att beröra och involvera en allmänhet i vårt förebyggande arbete. Syftet med arbetet är att motverka efterfrågan och att påverka EU att införa strängare lagar mot trafficking och prostitution.

RealStars skapar olika samarbeten med kända personligheter, konstnärer, företag, andra organisationer samt offentliga sektorn. Vi arbetar för ett socialt hållbart samhälle och baserar vårt arbete på FN:s deklaration för mänskliga rättigheter.

Adress

  • RealStars
  • Södra Larmgatan 6
  • 411 16 Göteborg
  • Vår hemsida