Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Presskontakt

David Hensher

David Hensher

Presskontakt Communications Manager

Nordic Producer Responsibility

Recipo är ett producentansvars bolag och ett nationellt godkänt insamlingssystem för electronic och batterier. Recipo har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.

Recipo
Tyska Brinken 30
Box 7019, 103 86 Stockholm
Sverige