Pressmeddelande -

TRANSATLANTIC FÖRVÄRVAR OFFSHOREFARTYG

Rederi AB Transatlantic har via sitt intressebolag Trans Viking, förvärvat ytterligare ett offshorefartyg av AHTS-typ. Fartyget, som fått namnet Odin Viking, kommer i första hand att betjäna oljeindustrin i Nordsjön, där även Trans Vikings övriga offshorefartyg opererar. Fartyget kommer även att kunna teckna långtidskontrakt utanför Nordsjön. Odin Viking är byggt 2003 och är på 15.660 BHP, och tillgodoser väl de krav som ställs på modernt tonnage för de internationella oljeföretagen. "I det marknadsläge som för närvarande råder inom offshoresektorn, är denna expansion av vår offshoreflotta mycket positiv", säger Håkan Larsson VD i Transatlantic. Inom Trans Viking pågår också ett aktivt strategiarbete som sannolikt resulterar i nybeställningar av ytterligare offshorefartyg senare under året. För ytterligare kommentarer kontakta VD Håkan Larsson eller chef för Isbrytning/Offshore Stefan Eliasson 0304-67 47 00.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster